Zaznacz stronę
Home / Sport / Szkolenia / Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Polski Związek Jeździecki, kierując się potrzebą zagwarantowania jak najwyższej jakości kształcenia trenerów i instruktorów w jeździectwie, dąży do stałego podnoszenia standardów szkoleniowych, które nie tylko spełnią międzynarodowe normy, ale także uwzględnią unikalne aspekty i tradycje polskiego jeździectwa. Celem PZJ jest stworzenie spójnego systemu szkoleń, który umożliwi rozwijanie pasji, umiejętności i wiedzy jeźdźców na każdym poziomie zaawansowania. Proponowany system szkoleń promuje szacunek dla konia, bezpieczeństwo uczestników oraz długotrwałą pasję wśród wszystkich miłośników jeździectwa, a także bezpieczne warunki nauki i rozwoju z końmi dla dzieci i młodzieży. Tym samym obliguje każdą osobę związaną z uprawianiem sportu, wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem osobistym lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich w zakresie jeździectwa do stosowania i przestrzegania Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży PZJ.

Uchwała KKS nr 2/6/2022 z dnia 03.03.2022r. 

Wszystkie osoby posiadające uprawnienia zdobyte na ministerialnych kursach instruktorskich, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ po spełnieniu następujących warunków:

  1. Pozytywne zaliczenie pełnej praktyki, zgodnie z zasadami praktyk Kursu Instruktora Jazdy Konnej PZJ, oraz przedstawienie dzienniczka praktyk do akceptacji KKS.
  2. Odbycie trzech szkoleń licencyjnych PZJ.
  3. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu ministerialnego.

Uchwała Komisji ds. Szkolenia nr 4/05/2024 z dnia 15.05.2024

Komisja uchwaliła, że osoby z ministerialnymi uprawnieniami IRR muszą także mieć złotą odznakę do uzyskania tytułu IJK. Istnieje możliwość zwolnienia z ZOJ na podstawie udowodnionych wyników sportowych osiągniętych przed wprowadzeniem systemu odznak.  Wnioski takie rozpatrywane będą indywidualnie przez Komisję.

Uchwała KKS nr 2/8/2022 z dnia 03.04.2022r.

 KKS zatwierdza dziennik praktyk instruktorskich  z następującymi poprawkami dotyczącymi awansu na Instruktora Jazdy Konnej PZJ dla osób posiadających inne uprawnienia:

  1. Osoby które posiadają uprawnienia ministerialne Instruktora Jazdy Konnej, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ, zgodnie z  uchwałą nr 2/6/2022 z dnia 03.03.2022r.
  2. Osoby posiadające tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ, po odbyciu kursu skróconego autoryzowanego przez PZJ.
  3. Osoby posiadające tytuł Instruktora Jeździectwa Powszechnego, mogą uzyskać tytuł  Instruktora Jazdy Konnej PZJ, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorskich.

Uchwała KKS nr 6/18/2022 z dnia 29.11.2022r.

 „W przypadku złożenia dziennika praktyk po upływie 12 miesięcy od zakończenia kursu i zdania egzaminu kursanta obowiązuje następująca procedura:

– do 6 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 2 szkoleń licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16

– od 6 do 12 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 3 szkoleń licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16 Zasad Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie oraz zdaniu dodatkowego egzaminu przed komisją wyznaczoną przez KKS

– powyżej 12 miesięcy po upływie terminu: kursant zobowiązany jest do ponownego uczestnictwa w pełnym egzaminie oraz praktykach.”

Dokumenty Do Pobrania

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorskich i Trenerskich w Jeździectwie 1.04.2024

Informator o zmianach w zasadach szkolenia kadr intruktorskich i trenerskich w jeździectwie 1.04.2024

Wytyczne Do Organizacji Szkoleń Licencyjnych

Harmonogram kursu na stopień Asystenta Instruktora/Animatora Jeździectwa PZJ

Ramowy program kursu na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ

Harmonogram kursu na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ

Ramowy program skróconego kursu na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ

Dziennik Praktyk IJK

Kryteria egzaminacyjne na stopień IJK PZJ

Program kursu na Instruktora Sportu PZJ

Dziennik Praktyk uczestnika kursu na Instruktorów Sportu PZJ

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
SPONSORZY KADRY MŁODZIEŻOWEJ