Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Home / Sport / Szkolenia / Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Oddając w Wasze ręce zatwierdzone przez zarząd PZJ nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w jeździectwie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę państwa na bardzo ważne aspekty dotyczące : Licencji szkoleniowców oraz podwyższenie stopni instruktorsko – trenerskich.

Uchwała KKS nr 2/6/2022 z dnia 03.03.2022r. 

Wszystkie osoby posiadające uprawnienia zdobyte na ministerialnych kursach instruktorskich, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ po spełnieniu następujących warunków:

  1. Pozytywne zaliczenie pełnej praktyki, zgodnie z zasadami praktyk Kursu Instruktora Jazdy Konnej PZJ, oraz przedstawienie dzienniczka praktyk do akceptacji KKS.
  2. Odbycie trzech szkoleń licencyjnych PZJ.
  3. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu ministerialnego.

 

Uchwała KKS nr 2/8/2022 z dnia 03.04.2022r.

 KKS zatwierdza dziennik praktyk instruktorskich  z następującymi poprawkami dotyczącymi awansu na Instruktora Jazdy Konnej PZJ dla osób posiadających inne uprawnienia:

  1. Osoby które posiadają uprawnienia ministerialne Instruktora Jazdy Konnej, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ, zgodnie z  uchwałą nr 2/6/2022 z dnia 03.03.2022r.
  2. Osoby posiadające tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej, mogą uzyskać tytuł Instruktora Jazdy Konnej PZJ, po odbyciu kursu skróconego autoryzowanego przez PZJ.
  3. Osoby posiadające tytuł Instruktora Jeździectwa Powszechnego, mogą uzyskać tytuł  Instruktora Jazdy Konnej PZJ, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorskich.

Uchwała KKS nr 6/18/2022 z dnia 29.11.2022r.

 „W przypadku złożenia dziennika praktyk po upływie 12 miesięcy od zakończenia kursu i zdania egzaminu kursanta obowiązuje następująca procedura:

– do 6 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 2 szkoleń licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16

– od 6 do 12 miesięcy po upływie terminu: uprawniania zostaną wydane po ukończeniu 3 szkoleń licencyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w § 16 Zasad Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie oraz zdaniu dodatkowego egzaminu przed komisją wyznaczoną przez KKS

– powyżej 12 miesięcy po upływie terminu: kursant zobowiązany jest do ponownego uczestnictwa w pełnym egzaminie oraz praktykach.”

Dokumenty Do Pobrania

Zasady Szkolenia Kadr

Wytyczne Do Organizacji Szkoleń Licencyjnych

Dziennik Praktyk IJK

Dziennik Praktyk uczestnika kursu na Instruktorów Sportu PZJ

Ramowy zakres kursu na stopień instruktora Jazdy Konnej PZJ

Kryteria egzaminacyjne na stopień IJK PZJ

Program kursu IS PZJ

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy