Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Home / Sport / Szkolenia / Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Oddając w Wasze ręce zatwierdzone przez zarząd PZJ nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w jeździectwie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę państwa na bardzo ważne aspekty dotyczące : Licencji szkoleniowców oraz podwyższenie stopni instruktorsko – trenerskich.

Uchwała nr U/2017/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r.

Zarząd PZJ zatwierdza decyzję RSJ o dopuszczeniu składania wniosków o awans skróconą ścieżką A – za wyniki wychowanków bez egzaminu, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko- Trenerskich w Jeździectwie do dnia 30.06.2018. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uchwała nr U/2013/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r.

Zarząd PZJ zatwierdza następujące zmiany w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorsko Trenerskichw Jeździectwie:

roz. 1, par. 2, pkt. 1 – treść „Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 10-16 egzaminatorów przez nią zaproponowanych, reprezentujących różne WZJ (OZJ)”,

zastępuje zapisem o treści:

„Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 16 – 20 egzaminatorów, w tym 16 przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. 4 dodatkowe miejsca obsadza RSJ”.

Dokumenty Do Pobrania

Zasady Szkolenia Kadr

Wytyczne Do Organizacji Szkoleń Licencyjnych

Dziennik Praktyk

Program Kursu IJK

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy