Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Home / Sport / Szkolenia / Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich w Jeździectwie

Oddając w Wasze ręce zatwierdzone przez zarząd PZJ nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w jeździectwie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę państwa na bardzo ważne aspekty dotyczące : Licencji szkoleniowców oraz podwyższenie stopni instruktorsko – trenerskich.

Uchwała nr U/2017/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r.

Zarząd PZJ zatwierdza decyzję RSJ o dopuszczeniu składania wniosków o awans skróconą ścieżką A – za wyniki wychowanków bez egzaminu, zgodnie z Zasadami Szkolenia Kadr Instruktorsko- Trenerskich w Jeździectwie do dnia 30.06.2018. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uchwała nr U/2013/9/Z/2018 z dnia 21.06.2018 r.

Zarząd PZJ zatwierdza następujące zmiany w Zasadach Szkolenia Kadr Instruktorsko Trenerskichw Jeździectwie:

roz. 1, par. 2, pkt. 1 – treść „Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 10-16 egzaminatorów przez nią zaproponowanych, reprezentujących różne WZJ (OZJ)”,

zastępuje zapisem o treści:

„Zarząd PZJ na wniosek RSJ powołuje Centralną Komisję Egzaminacyjną. W jej skład wchodzą członkowie RSJ i 16 – 20 egzaminatorów, w tym 16 przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. 4 dodatkowe miejsca obsadza RSJ”.

Dokumenty Do Pobrania

Zasady Szkolenia Kadr

Wytyczne Do Organizacji Szkoleń Licencyjnych

Dziennik Praktyk

Umowa Kurs Instruktora Jazdy Konnej

Jednostki Upoważnione Do Organizacji Kursów Dla Instruktorów

Program Kursu IJK

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy