Zarząd PZJ

Komisja weterynaryjna

Zarząd

Zdzisław Peczyński
Przewodniczący

Grzegorz Chajęcki
Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Bereznowski
Sekretarz

Członkowie

Michał Kaczorowski
Jerzy Urbański

Regulamin Komisji Weterynaryjnej

Przepisy Weterynaryjne

Regulamin Przyznania Licencji Lekarza Weterynarii PZJ

Przepisy Antydopingowe

Przepisy Antydopingowe - wersja z 15.11.2020 z poprawkami

FEI Veterinarians Educational Requirements

Lekarze Weterynarii Uprawnieni Do Pomiaru Kuców i Małych Koni - Certyfikat Krajowy

Lekarze Weterynarii Uprawnieni Do Pomiaru Kuców i Małych Koni - Certyfikat Międzynarodowy

Sprawozdanie Weterynaryjne z Zawodów - druk obowiązujący

Wniosek Licencja Lekarza Weterynarii

Wniosek Licencja Zoofizjoterapeuty

Wniosek Opinia Lekarza Weterynarii Zawodów

Zgłoszenie Leczenia Konia Przed Zawodami

Zgłoszenie Zachorowania Konia Podczas Zawodów

Zasady Przyznawania Licencji Zoofizjoterapeuty

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy