Zarząd PZJ

Komisja weterynaryjna

Zarząd

Zdzisław Peczyński
Przewodniczący

Grzegorz Chajęcki
Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Bereznowski
Sekretarz

Członkowie

Michał Kaczorowski
Jerzy Urbański

Regulamin Komisji Weterynaryjnej

Przepisy Weterynaryjne

Regulamin Przyznania Licencji Lekarza Weterynarii PZJ

Przepisy Antydopingowe - wersja z 15.11.2020 z poprawkami

FEI Veterinarians Educational Requirements

Lekarze Weterynarii Uprawnieni Do Pomiaru Kuców i Małych Koni - Certyfikat Krajowy

Lekarze Weterynarii Uprawnieni Do Pomiaru Kuców i Małych Koni - Certyfikat Międzynarodowy

Sprawozdanie Weterynaryjne z Zawodów - druk obowiązujący

Wniosek Licencja Lekarza Weterynarii

Wniosek Licencja Zoofizjoterapeuty

Wniosek Opinia Lekarza Weterynarii Zawodów

Zgłoszenie Leczenia Konia Przed Zawodami

Zgłoszenie Zachorowania Konia Podczas Zawodów

Zasady Przyznawania Licencji Zoofizjoterapeuty

Czasowe wymogi weterynaryjne dla Organizatorów Zawodów Jeździeckich

UCHWAŁY KOMISJI weterynaryjnej

29
kwi
Uchwała 9/2021 z dnia 26.04.2021
29 kwiecień 2021
Uchwała 9/2021 z dnia 26.04.2021
07
kwi
Uchwała 5/2021 z dnia 06.04.2021
7 kwiecień 2021
Uchwała 5/2021 z dnia 06.04.2021
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy