Zaznacz stronę
Home / Polski Związek Jeździecki

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

Polski Związek Jeździecki jest jedyną oficjalną polską organizacją jeździecką uznaną przez PKOL oraz MKOL należącą równocześnie do grona ponad 140 narodowych organizacji jeździeckich stowarzyszonych w FEI – Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

misja

Misją Polskiego Związku Jeździeckiego jest stałe popularyzowanie sportów jeździeckich wśród społeczeństwa oraz stałe podnoszenie poziomu w polskiego jeździectwa sportowego i zdobywanie miejsc medalowych na zawodach międzynarodowych.

1

Organizacja współzawodnictwa w sportowych konkurencjach związanych z jazdą konną.

2

Powoływanie Kadr Narodowych w celu reprezentowania i promowania Polski na najważniejszych imprezach sportowych na świecie.

3

Stwarzanie warunków dla rozwoju i wzrostu ilości klubów jeździeckich.

4

Usankcjonowanie w społeczeństwie wartości jakie wynikają z obcowania ludzi z końmi.

5

Tworzenie warunków dla popularyzowania idei kontaktu ze sportem w oparciu o zdobywanie sprawnościowych odznak jeździeckich i amatorskiej rywalizacji poprzez udział w towarzyskich zawodach jeździeckich.

6

Przywrócenie czołowej roli polskich zawodników w światowym jeździectwie.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

wizja

Długofalową wizją Polskiego Związku Jeździeckiego jest: W wymiarze sportowym – zapewnienie polskim zawodnikom godnego miejsca w międzynarodowym sporcie jeździeckim, w wymiarze społecznym – spopularyzowanie jeździectwa w społeczeństwie, jako jednego z najchętniej uprawianych sportów amatorskich, a w efekcie awans jeździectwa jako sportu narodowego Polaków.

1

Dostępność jazdy konnej dla wszystkich – szeroka dostępność jeździectwa.

2

Jazda konna sposobem na aktywność fizyczną Polaków na każdym etapie życia – prozdrowotna rola jeździectwa.

3

Polska tradycja hippiczna elementem tożsamości i kultury narodowej – edukacja i propagowanie tradycji polskiego jeździectwa.

4

Przemysł jeździecki istotnym elementem rynku pracy – wzmacnianie trendu wzrostu „przemysłu końskiego”.

5

Styl życia Polaków związany z rodzinnym zaangażowaniem w posiadanie koni – upowszechnienie jeździectwa wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin.

6

Sport narodowy oparty na zamiłowaniu Polaków do koni – wspieranie talentów sportowych.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

wartości

Kluczowe wartości, jakimi kieruje się w działaniu Polski Związek Jeździecki:

1

Transparentność – pełna jawność strategii i podejmowanych w jej ramach działań.

2

Partycypacyjność – współuczestniczenie grup interesariuszy w planowaniu i realizacji przyjętej strategii oraz monitorowaniu efektów jej realizacji.

3

Rzetelność i etyka – pełna uczciwość we wszelkich podejmowanych działaniach i dbałość i uczciwość w sportach jeździeckich.

4

Gospodarność – dbałość o właściwe, zgodne z celami strategicznymi alokowanie i wykorzystywanie zasobów.

5

Efektywność – wybieranie optymalnych, najbardziej skutecznych metod działania w celu realizacji zaplanowanej i zatwierdzonej strategii.
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy