Antydoping

Home / Sport / Antydoping

Polski Związek Jeździecki, zgodnie z normami przyjętymi przez Międzynarodową Federację Jeździecką FEI, kierując się dobrem koni i zasadami fair play obowiązującymi w sporcie konnym, stosuje przepisy regulujące zasady postępowania z koniem podczas zawodów jeździeckich.

Próby antydopingowe – zestawienie koni poddanych próbie z wynikiem negatywnym (stan na 15.11.2023)

Próby antydopingowe – zestawienie koni z wynikiem pozytywnym (stan na 15.11.2023)

Zestawienie prób antydopingowych negatywnych – lista koni (aktualizacja z 17.03.2023)

Lista koni z pozytywnym wynikiem próby antydopingowej (aktualizacja z 17.03.2023)

Poniżej znajdują się linki do strony POLADA, gdzie można znaleźć dużo ważnych informacji odnośnie kwestii antydopingowych u zawodników.

Strona główna – Polska Agencja Antydopingowa

Materiały edukacyjne – Polska Agencja Antydopingowa

Niezbędna wiedza antydopingowa – Polska Agencja Antydopingowa

Platforma ADEL – Polska Agencja Antydopingowa

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne – Polska Agencja Antydopingowa

 

Kontrola procedury i finansowania
Krajowego Programu Antydopingowego PZJ

chcesz dowiedzieć się więcej?

fei clean sport

KONTROLE ANTYDOPINGOWE

DUCH SPORTU

Doping jest sprzeczny z duchem sportu. Przepisy regulujące Kontrolę Antydopingową oraz Kontrolę Leczenia Koni podczas zawodów konnych mają na uwadze dobro koni oraz stosowanie przez zawodników zasad fair play. Wartości, którymi powinni kierować się wszyscy związani ze sportem konnym to:

1

Postępowanie zgodne z etyką, zasadami fair play i uczciwością

2

Poszanowanie zdrowia

3

Doskonałość w działaniu

4

Charakter i wykształcenie

5

Radość i zabawa

6

Praca zespołowa

7

Poświęcenie i zaangażowanie

8

Poszanowanie reguł i prawa

9

Poszanowanie samego siebie i innych uczestników

10

Odwaga

11

Wspólnota i solidarność
KONTROLE ANTYDOPINGOWE

KODEKS LECZENIA KONI

Kodeks leczenia koni jest nadrzędnym przy podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem koni, wpływających na ich dobro i zdrowie.

1

Każde leczenie musi być uzasadnione stanem zdrowia konia poddawanego danemu leczeniu.

2

Konie, które nie mogą uczestniczyć w zawodach z powodu urazu lub choroby muszą mieć zapewnioną właściwą opiekę weterynaryjną. Osoba Odpowiedzialna ma obowiązek uzyskania informacji od leczącego lekarza weterynarii na temat leczenia i koniecznego okresu jego trwania.

3

Żadna substancja nie może być podawana koniowi podczas zawodów lub w okresie poprzedzającym zawody, jeżeli nie spełnia wytycznych PZJ dotyczących leczenia.

4

Osoba odpowiedzialna za konia ma obowiązek prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji wszelkiego leczenia w okresie poprzedzającym zawody.
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy