Zaznacz stronę
Home / Odznaki jeździeckie

Odznaki jeździeckie

Odznaki jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.

Wynagrodzenia Egzaminatorów na Odznaki Ogólne i Specjalistyczne PZJ:

W związku z wprowadzeniem zapisu w “Przepisach o osobach oficjalnych” Artykuł 6 KOSZTY OSÓB OFICJALNYCH pkt. 7, który podnosi ekwiwalent dla: Sędzia główny WKKW i powożenie, sędzia PZJ/WZJ, delegat techniczny (skoki, SRK) do 125 %, Zarząd zatwierdza wysokości wynagrodzenia Egzaminatorów na Odznaki Ogólne i Specjalistyczne PZJ na poziomie stawki sędziego PZJ tj. 125% podstawowej stawki sędziowskiej. Dodatkowo organizator egzaminu zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu egzaminatorów w kwocie 1,15zł za 1 km.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: odznaki@pzj.pl

Informacje dodatkowe

Przypominamy, że Artemor jest systemem rejestracji danych uczestników egzaminów na odznaki jeździeckie. Rejestracja ta jest obowiązkowa dla każdego uczestnika, nie jest jednak tożsama z ZAPISANIEM SIĘ na egzamin. Uczestnicy przed zarejestrowaniem swoich danych do PZJ, mają obowiązek zgłosić się bezpośrednio do organizatora egzaminu. To organizator przyjmuje i akceptuje zgłoszenia zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami (np.: obowiązkiem przedpłaty).

Limity dotyczące liczby przyjętych osób muszą być zgodne z Regulaminem Odznak, zatem pomimo rejestracji uczestnik może nie zostać przyjęty na egzamin z powodu braku miejsc. Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestnika, gdy otrzyma od niego mail ze zgłoszeniem.

Dokumenty dt. Odznak

Regulamin Odznak Jeździeckich

Zgłoszenie egzaminu na odznaki jeździeckie

Wynagrodzenie Egzaminatorów

Protokół poprawkowy - Odznaki

Regulamin Kontroli Egzaminów na Odznaki Jeździeckie PZJ

Karta Oceny Egzaminu Odznaki Jeżdżę Konno

Odznaka Jeżdżę Konno Pobierz

Karta Oceny Egzaminu Odznaki

Odznaki ogólne Pobierz

Pytania Odznaka Brązowa

Odznaki ogólne Pobierz

Pytania Odznaka Srebrna

Odznaki ogólne Pobierz

Pytania Odznaka Złota

Odznaki ogólne Pobierz

Tory Przeszkód Odznaka Brązowa Srebrna Złota

Odznaki ogólne Pobierz

Program Złotej Odznaki Jeździeckiej

Odznaki ogólne Pobierz

Przejazd Ujeżdżenie Odznaka Brązowa

Odznaki ogólne Pobierz

Przejazd Ujeżdżenie Odznaka Srebrna

Odznaki ogólne Pobierz

Pytania Odznaka Brązowa Powożenie

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Tor Przeszkód Odznaka Brązowa Powożenie

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Próba Jazdy Odznaka Brązowa Powożenie

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Karta Oceny Odznaka Brązowa Powożenie

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Jeżdżę Konno - Opieka stajenna

Odznaka Jeżdżę Konno Pobierz

Brązowa Odznaka Rajdowa - zestaw pytań

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Srebrna Odznaka Rajdowa - zestaw pytań

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Złota Odznaka Rajdowa - zestaw pytań

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Woltyżerka - zestaw pytań ogólnych

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Woltyżerka - pytania (odznaka brązowa)

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Woltyżerka - pytania (odznaka srebrna)

Odznaki specjalistyczne Pobierz

Woltyżerka - pytania (odznaka złota)

Odznaki specjalistyczne Pobierz
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy