Szkolenia

Home / Sport / Szkolenia

Kalendarz szkoleń

27.04.2024
Stajnia Biały Las – Przybylscy, Wierzbna, 58-130 Żarów
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców z Elizą Skórczyńską i Natalią Stodołą (konkurencja A)
27.04.2024
KJ Liljówka, ul. Jeździecka 3, 62-010 Stęszewko
Kurs podstawowy sędziowski B – 27.04.2024 KJ Liljówka – wykładowca: Natalia Gruszka
30.04.2024
Hipodrom Sopot, Polna 1, 81-745 Sopot
Seminarium licencyjne komisaryczne z Małgorzatą Szkudlarek

Druki i formularze

Wniosek o Nadanie Licencji Szkoleniowca

Zgłoszenie Szkolenia

Oświadczenie O Zdolności Do Czynności Prawnych

Zasady Szkolenia Kadr
Instruktorsko-trenerskich
W jeździectwie

Polski Związek Jeździecki, kierując się potrzebą zagwarantowania jak najwyższej jakości kształcenia trenerów i instruktorów w jeździectwie, dąży do stałego podnoszenia standardów szkoleniowych, które nie tylko spełnią międzynarodowe normy, ale także uwzględnią unikalne aspekty i tradycje polskiego jeździectwa. Celem PZJ jest stworzenie spójnego systemu szkoleń, który umożliwi rozwijanie pasji, umiejętności i wiedzy jeźdźców na każdym poziomie zaawansowania. Proponowany system szkoleń promuje szacunek dla konia, bezpieczeństwo uczestników oraz długotrwałą pasję wśród wszystkich miłośników jeździectwa, a także bezpieczne warunki nauki i rozwoju z końmi dla dzieci i młodzieży. Tym samym obliguje każdą osobę związaną z uprawianiem sportu, wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem osobistym lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich w zakresie jeździectwa do stosowania i przestrzegania Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży PZJ.

Odznaki Jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy