Szkolenia

Home / Sport / Szkolenia

Rada Szkolenia
Jeździeckiego

Polski Związek Jeździecki w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia kadr instruktorsko-trenerskich w jeździectwie, zatwierdził w 2020 roku znowelizowane Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko Trenerskich w Jeździectwie. Dokument zawiera zmiany dostosowujące system szkolenia do Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie, zgodnie z projektem złożonym do Ministerstwa Sportu. Opisy kwalifikacji poszczególnych stopni szkoleniowych wdrażane do Polskiej Ramy Kwalifikacji stosowane są jako wytyczne określające wymagania stawiane kandydatom na poszczególne stopnie szkoleniowe, w zakresie ich umiejętności, wiedzy i kompetencji, kładąc nacisk zarówno na teorię, jak i umiejętności praktyczne.

System szkolenia PZJ opiera się na wysoko wykwalifikowanych trenerach i instruktorach, którzy dzięki procesowi ustawicznego doszkalania, stanowią doskonałą kadrę do edukacji kolejnych adeptów sztuki jeździeckiej. Licencjonowani szkoleniowcy PZJ reprezentują ośrodki certyfikowane przez Związek, dzięki czemu na mapie Polski widnieje ponad 100 miejsc, które posiadają odpowiednią infrastrukturę do bezpiecznego i profesjonalnego uprawiania jeździectwa, a za prowadzenie w nich zajęć odpowiadają osoby posiadające kwalifikacje uznane przez Związek.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) jest naczelnym organem weryfikacji umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich PZJ. Centralna Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Rady Szkolenia Jeździeckiego.

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (WKE) jest regionalnym organem weryfikacji umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz potwierdzania spełnienia kryteriów koniecznych dla uzyskania uprawnień Instruktora Jazdy Konnej PZJ oraz Odznak Jeździeckich PZJ.

Formularze aplikacji

Wniosek o Nadanie Licencji Szkoleniowca

Zgłoszenie Szkolenia

Oświadczenie O Zdolności Do Czynności Prawnych

Szkoleniowcy

Zasady Szkolenia Kadr
Instruktorsko-trenerskich
W jeździectwie

Oddając w Wasze ręce zatwierdzone przez zarząd PZJ nowe Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w jeździectwie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę państwa na bardzo ważne aspekty dotyczące : Licencji szkoleniowców oraz podwyższenie stopni instruktorsko – trenerskich.

Odznaki Jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej.

Najbliższe szkolenia

23Sie.
Dąbrówka Mała 18A, 11-010 Barczewo
Kurs Instruktora Jazdy Konnej
03wrz..
ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
Kurs na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ (A,B,C)
04wrz..
Bogusławice 58, 97-320 Wolbórz
Kurs Instruktora Jazdy Konnej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy