Zaznacz stronę
Home / Sport / Szkolenia

Szkolenia

Kalendarz szkoleń

10-19.06.2024
Ośrodek Jeździecki Ekwador, Dąbrówka Mała 18A, 11-010 Barczewo
Kurs na stopień Instruktora Jazdy Konnej PZJ
10.08.2024
KJ Salio, Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców z Piotrem Szpotańskim
31.08.2024
KJ Salio, Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców z Pawłem Gładyszem i Magdaleną Bartosiewicz

Druki i formularze

Wniosek o Nadanie Licencji Szkoleniowca

Zgłoszenie Szkolenia

Oświadczenie O Zdolności Do Czynności Prawnych

Zasady Szkolenia Kadr
Instruktorsko-trenerskich
W jeździectwie

Polski Związek Jeździecki, kierując się potrzebą zagwarantowania jak najwyższej jakości kształcenia trenerów i instruktorów w jeździectwie, dąży do stałego podnoszenia standardów szkoleniowych, które nie tylko spełnią międzynarodowe normy, ale także uwzględnią unikalne aspekty i tradycje polskiego jeździectwa. Celem PZJ jest stworzenie spójnego systemu szkoleń, który umożliwi rozwijanie pasji, umiejętności i wiedzy jeźdźców na każdym poziomie zaawansowania. Proponowany system szkoleń promuje szacunek dla konia, bezpieczeństwo uczestników oraz długotrwałą pasję wśród wszystkich miłośników jeździectwa, a także bezpieczne warunki nauki i rozwoju z końmi dla dzieci i młodzieży. Tym samym obliguje każdą osobę związaną z uprawianiem sportu, wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem osobistym lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich w zakresie jeździectwa do stosowania i przestrzegania Standardów Ochrony Dzieci i Młodzieży PZJ.

Odznaki Jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy