SZYBKIE LINKI:

System szkoleń

Odznaki jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni. 

Regulamin Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Olimpijskie - aktualizacja 15.02. 2018 r. - link do dokumentu

Regulamin Specjalistycznych Odznak Jeździeckich - Dyscypliny Nieolimpijskie - aktualizacja  08.06.2018 r. - link do dokumentu

Powszechna Odznaka Jeździecka “Jeżdżę Konno”

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej odznaki „Jeżdżę Konno” zgodnie z załączonymi dokumentami:

Regulamin nadawania powszechnej odznaki jeździeckiej “Jeżdżę konno”.

Umowa o świadczenie usług.

Protokół egzaminu na powszechną odznakę "Jeżdżę Konno"