Aktualności

Home / Aktualności / Oświadczenie Komisji Rewizyjnej PZJ oraz członków Zarządu PZJ

CZYTAJ TAKŻE

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej PZJ oraz członków Zarządu PZJ

14 kwietnia, 2023

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania związane z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, pragniemy przekazać, że nasza decyzja spowodowana była utratą zaufania i brakiem możliwości współpracy z Panem Prezesem Oskarem Szrajerem, który codziennymi działaniami naraża PZJ na konsekwencje wizerunkowe, finansowe i prawne. Wszystkie naruszenia Pana Prezesa Oskara Szrajera stwierdzone zarówno przez Zarząd jak i Komisję Rewizyjną szczegółowo przedstawimy na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów. Poniżej przedstawiamy nasz komentarz do sytuacji oraz przesłanego przez Pana Prezesa Oskara Szrajera oświadczenia.

Jednym z podstawowych obowiązków Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, jest przestrzeganie postanowień Statutu i obowiązujących w PZJ przepisów. Na podstawie zgłoszenia od pozostałych czterech Członków Zarządu, Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2022 r. kontrolę, która potwierdziła wielokrotne przekraczanie przysługujących Panu Prezesowi Oskarowi Szrajerowi uprawnień. Komisja Rewizyjna oraz pozostali Członkowie Zarządu nie wyrażają zgody na takie działania i traktują je jako niezgodnie z interesem PZJ i narażające nasz Związek na szkody. W protokole kontrolnym (link TUTAJ) stwierdzono następujące naruszenia przez Pana Prezesa Oskara Szrajera:

1. Jednoosobowe reprezentowanie PZJ i podpisywanie umów oraz podejmowanie decyzji, zobowiązań i oświadczeń majątkowych, w szczególności jednoosobowe zrzeczenie się wszelkich roszczeń względem ustępującego Sekretarza Generalnego, podczas gdy statut PZJ jasno precyzuje, że Zarząd stanowi ciało kolegialne, związek przy zawarciu umów muszą reprezentować dwie osoby, a decyzje muszą być podejmowane w gronie Zarządu na podstawie uchwał;

2. Zmiana treści przyjętej uchwały Zarządu bez konsultacji z pozostałymi Członkami Zarządu oraz jej publikacja bez akceptacji i uchwały Zarządu zatwierdzającej zmiany;

3. Nieuprawnione wstrzymanie publikacji na stronie internetowej PZJ części dokumentów dotyczących obrad Walnego Zebrania Związku, niedochowanie 14 dniowego terminu na publikację przesłanych materiałów, nakazanie publikacji tylko wybranych nadesłanych dokumentów na WZD przesłanych przez Komisję ds. Strategii i Rozwoju, nakazanie usunięcia ze strony internetowej protokołu Kolegium Koordynatorów Szkolenia;

4. Kwestionowanie i tworzenie indywidualnych interpretacji wykładni postanowień statutowych PZJ celem podważania pełnienia funkcji wybranych osób w komisjach PZJ oraz podważanie uchwał i decyzji Zarządu;

5. Przeprowadzenie niezgodnych z prawem głosowań, pomimo braku statutowych uprawień, za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Szkoleń jak również ostatnio próby powołania zawodników do Kadry Narodowej, co było ponownym naruszeniem
obowiązujących w PZJ regulacji;

6. Nieuprawnione przekazania do redakcji „Świata Koni” informacji w sprawach personalnych z posiedzeń Zarządu dotyczących odwołania Pełnomocnika ds. Szkoleń, przed jej zamieszczeniem w protokole, akceptacją przez Członków Zarządu, a także przed publikacją uchwały w protokole z zebrania zarządu zgodnie z Regulaminem Zarządu;

Odnosząc się do przesłanego oświadczenia Pana Prezesa Oskara Szrajera:

1. Głównym zarzutem Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w stosunku do Pana Prezesa Oskara Szrajera jest całkowita utrata zaufania, a co za tym idzie brak możliwości dalszej współpracy na rzecz Związku. Zarówno Członkowie Zarządu jak i Członkowie Komisji Rewizyjnej prowadzili rozmowy i organizowali spotkania z Panem Prezesem Oskarem Szrajerem mające na celu uświadamianie czynionych naruszeń, niestety starania te nie przyniosły oczekiwanych skutków i nie spowodowały zmian zachowania Pana Prezesa Oskara Szrajera.

2. Pan Prezes Oskar Szrajer po otrzymaniu protokołu kontrolnego w dniu 11.12.2022r. do dnia zgłoszenia wniosku o zwołanie NWZD nie przesłał żadnych uwag do wniosków i rekomendacji w nim zawartych jak również nie zgłaszał takich uwag podczas bezpośrednich spotkań całego Zarządu PZJ oraz Komisji Rewizyjnej.

3. Głosowanie zarządzone i przeprowadzone przez Pana Prezesa Oskara Szrajera w dniu 22.03.2023 r. w sprawie powołania składu Kadry Narodowej PZJ w kategoriach młodzieżowych w skokach przez przeszkody należy uznać za wadliwe oraz stanowi ponowne naruszenie przez Pana Prezesa Oskara Szrajera Regulaminu pracy Zarządu PZJ i Statutu PZJ.

4. Komisja Rewizyjna prowadzi obecnie dwa procesy kontrolne:

a. dotyczące procesu powołania zawodników do Kadry Narodowej PZJ w kategoriach młodzieżowych w skokach przez przeszkody
b. w sprawie organizacji szkoleń przez PZJ w latach 2016-2022

protokoły końcowe zostaną opublikowane w najbliższym czasie po zebraniu wszystkich informacji oraz odpowiedzi stron na zadane pytania;

Jednocześnie informujemy, że Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pozostają do dyspozycji delegatów w celu odpowiedzi na wątpliwości związane z przedmiotową sytuacją.

Członkowie Zarządu PZJ:
Patrycja Kaczorowska
Marcin Kamiński
Hubert Kierznowski
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz

Komisja Rewizyjna PZJ:

Małgorzata Brodziak

Michał Pilkiewicz

Henryk Jan Święcicki

Włodzimierz Uchwat

Bogdan Zgórski

WSPIERAJĄ NAS


AR 303 x 517
Siła Naszych Marzeń

Najbliższe szkolenia

10gru.
Ranczo Gościszów
Seminarium Licencyjne Sędziowskie B – 10.12.2023 Ranczo Gościszów, wykładowca: S.Helak – S/L/B/159/2023
11gru.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
S/L/B/194/2023 – Seminarium licencyjne sędziowskie B – 11.12.2023 SGGW Warszawa – wykładowca: Ewa Porębska-Gomółka
30paź.
Szkolenie prowadzone jest online za pomocą platformy Zoom
Szkolenia licencyjne online dla szkoleniowców PZJ

Komunikaty Komisji Jeździeckich

10
maj
Protokół nr 2 z dnia 28.03.2023
10 maj 2023
Do pobrania
15
mar
Protokół nr 1 z dnia 13.03.2023
15 marzec 2023
Do pobrania
19
gru
Protokół nr 9 z dnia 28.11.2022
19 grudzień 2022
Do pobrania
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy