Aktualności

Home / Aktualności / Oświadczenie Komisji Rewizyjnej oraz Członków Zarządu PZJ

CZYTAJ TAKŻE

1 2 3 76

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej oraz Członków Zarządu PZJ

5 kwietnia, 2023

W związku z ponownym naruszeniem Statutu i przepisów wewnętrznych Polskiego Związku Jeździeckiego przez Pana Oskara Szrajera – Prezesa Zarządu PZJ oraz dopuszczania się dalszych naruszeń pomimo zaleceń wynikających z raportu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej, a także kilkukrotnych odbytych spotkań i rozmów z Panem Prezesem, Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę zawierającą wniosek do Zarządu PZJ o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZJ, w sprawie odwołania Pana Oskara Szrajera z funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

U podstaw podjętej decyzji legły naruszenia jakich dopuścił się Pan Oskar Szrajer jako Prezes Zarządu PZJ i brak dostosowania się do zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz uwag przekazywanych przez pozostałych członków Zarządu. W październiku 2022 roku czterech pozostałych członków Zarządu PZJ zwróciło się pisemnie do Komisji Rewizyjnej z informacją o wielokrotnym naruszaniu postanowień Statutu Związku oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, mogących narażać PZJ na ryzyko prawne, nieważność podejmowanych uchwał oraz skutkować odpowiedzialnością prawną przez Pana Oskara Szrajera. Pismo ze zgłoszonymi naruszeniami zostało przesłane do Komisji Rewizyjnej 24 października 2022 roku. W wyniku powzięcia informacji o powyższych naruszeniach Komisja Rewizyjna wszczęła kontrolę w przedmiocie weryfikacji zaistnienia zgłoszonych naruszeń. Przeprowadzone postępowanie kontrolne potwierdziło zaistnienie dopuszczenia się przez Prezesa Zarządu naruszeń wskazanych w ww. piśmie pozostałych Członków Zarządu. Z kontroli Komisji Rewizyjnej został sporządzony raport potwierdzający zaistnienie naruszeń i wskazujący na konieczność dostosowania działania Prezesa Zarządu Związku do obowiązujących zapisów Statutu oraz przepisów prawa, który wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali 12 grudnia 2022 roku. Następnie wyniki kontroli zostały omówione na wspólnym spotkaniu Komisji Rewizyjnej z Zarządem w dniu 18 grudnia 2022 roku, które dawało nadzieję na zaprzestanie dopuszczania się w przyszłości kolejnych naruszeń. Niestety to spotkanie jak i kolejne wspólne spotkanie Komisji Rewizyjnej z Zarządem w dniu 3 marca 2023 nie przyniosło oczekiwanych efektów jak i zmian postępowania Pana Oskara Szrajera.

W związku zaistniałymi naruszeniami przepisów i wynikającą z nich utratą zaufania, Komisja Rewizyjna w trosce o dobro Polskiego Związku Jeździeckiego była zobowiązana do działania w ramach jej statutowych kompetencji i zawnioskowała o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZJ w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego, Pana Oskara Szrajera oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Zarządu PZJ.

Decyzja ta nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie Związku. W najbliższych dniach Zarząd będzie obradował i podejmie decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZJ o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Członkowie Zarządu PZJ:

Patrycja Kaczorowska
Marcin Kamiński
Hubert Kierznowski
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz

Komisja Rewizyjna PZJ:

Małgorzata Brodziak
Michał Pilkiewicz
Henryk Jan Święcicki
Włodzimierz Uchwat
Bogdan Zgórski

Oświadczenie podpisane przez Członków Zarządu PZJ i Komisję Rewizyjną PZJ TUTAJ

Protokół 11 Komisji Rewizyjnej z 2022r. – Raport z kontroli Komisji Rewizyjnej TUTAJ

Protokół 2 Komisji Rewizyjnej z 2023r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego TUTAJ

WSPIERAJĄ NAS


AR 303 x 517
AR 303 x 517

Najbliższe szkolenia

27.04.2024
KJ Liljówka, ul. Jeździecka 3, 62-010 Stęszewko
Kurs podstawowy sędziowski B – 27.04.2024 KJ Liljówka – wykładowca: Natalia Gruszka
27.04.2024
Stajnia Biały Las – Przybylscy, Wierzbna, 58-130 Żarów
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców z Elizą Skórczyńską i Natalią Stodołą (konkurencja A)
30.04.2024
Hipodrom Sopot, Polna 1, 81-745 Sopot
Seminarium licencyjne komisaryczne z Małgorzatą Szkudlarek

Komunikaty Komisji Jeździeckich

23.04.

2024

Protokół 8/2024
Pobierz
05.04.

2024

Protokół nr 6/2024
Pobierz
05.04.

2024

Protokół nr 7/2024
Pobierz
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy