Sąd dyscyplinarny

Home / Sport / O PZJ / Sąd dyscyplinarny

Sąd dyscyplinarny

Zarząd

Waldemar PakulskiPrzewodniczący

Członkowie

Mateusz Cichoń
Agnieszka Guzowska
Marcin Łączny
Beata Podgórna
Stanisław Przedpełski
Bogna Sąsiadek
Kinga Treczyńska

Marcel Ważyński

Regulamin Sądu Dyscyplinarnego

PROTOKOŁY

Nie dodano protokołów.

Uchwały

Nie dodano uchwał.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy