Rzecznik dyscyplinarny

Home / Sport / O PZJ / Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny

Zawiadomienia kierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ

Zgodnie z art. 47 Statutu PZJ „Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny przez zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, komisarzy, gospodarzy toru, delegatów technicznych, lekarzy weterynarii i innych osób współpracujących ze Związkiem i kończy je własnym rozstrzygnięciem jako organ pierwszej instancji, a także Rzecznik dyscyplinarny jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny związkowej od każdego, kto powziął o tym wiedzę.”

Jeżeli w Państwa ocenie doszło do naruszeń jakie znajdują się w kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego i  mamy do czynienia z naruszeniami dyscyplinarnymi zawodnika, trenera, instruktora (…) prosimy o skierowanie stosownego pisma (wymagana forma pisemna z uwagi na mające zastosowanie w tej procedurze przepisy kodeksu postępowania karego) do Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z podaniem danych i okoliczności uzasadniających wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz danych osoby składającej skargę (w tym adres do korespondencji), osoby obwinionej, świadków.

Zarząd

Agnieszka DąbrowskaPrzewodnicząca

agnieszka.dabrowska@pzj.pl

Regulamin Postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ

Regulamin Dyscyplinarny PZJ

Wykaz Postępowań - 21.04.2021r.

PROTOKOŁY Rzecznika dyscyplinarnego

Nie dodano protokołów.

uchwały Rzecznika dyscyplinarnego

Nie dodano uchwał.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy