Koń

Home / Porady koń / Odmiany na końskiej głowie

Sprawdź także porady:

Porady koń

Odmiany na końskiej głowie

Odmiany są to wrodzone, nie zmieniające się białe plamy na różowej skórze na głowie i kończynach.

Odmiany na głowie

  • Siwizna (siw.) – pojedyncze siwe włosy nie tworzące jednolitej plamy, zwykle na czole, kości nosowej. Może przybierać różną wielkość i kształt (np. siw. w kszt. strz. lub siw. w kszt. półks.). W opisie nie uwzględniamy siwizny na wargach. Siwiznę na innych częściach ciała niż głowa opisujemy jako znaki szczególne (1)
  • Kwiatek (kw.) – mały pęczek siwych włosów na czole (2)
  • Gwiazdka (gw.) – biała plama na czole (3)
  • Gwiazda (gwiazda) – większa biała plama na czole, wielkości jabłka. Gwiazdka i gwiazda mogą być nieregularne (nier.), podłużne (podł.), trójkątne (trójk.), półksiężycowate (półks.) itp. (4)
  • Strzałka (strz.) – biała kreska często zwężająca się ku dołowi, biegnąca od czoła w kierunku nozdrzy. Może być skierowana ukośnie, opisujemy ją wówczas jako „lewo-„ lub „prawoskośną” (l.skos., pr.skos.). Strzałka może być „krótka” (kr.), „przerywana” (przer.) lub „zanikająca” (zanik.), aż do pojedynczych włosów układających się w linię (5)
  • Gwiazda lub gwiazdka ze strzałką (gwiazda ze strz., gw. ze strz.) – jeśli biała plama na czole przechodzi w strzałkę (6, 7)
  • Gwiazdka, strzałka (gw., strz.) – jeśli pomiędzy nimi jest przerwa (8)
  • Łysina (łys.) – biały pas biegnący od czoła w kierunku nozdrzy.

W zależności od jego szerokości wyróżniamy „wąską łysinę” (w.łys.), „łysinę” (łys.) i „szeroką łysinę” (szer.łys.). Łysina może zachodzić na jedno, oba nozdrza lub między nozdrza (łys.na l.nozd., łys.na ob.nozd., łys.m. nozd.). Jeśli łysina zachodzi na górną wargę, określamy ją jako np. „łysinę na oba nozdrza i górną wargę” (łys.na ob.nozd. i g.war.). Jeżeli łysina jest wyraźnie skierowana skośnie, opisujemy ją jako „lewo-„ lub „prawoskośną” (l.skos., pr.skos.). Łysina może być „nieregularna” (nier.), „przewężona” (przew.) lub „rozszerzająca się” (rozsz.), jak również może zaczynać się np. od 1/3 kości nosowej (łys.od 1/3 k.nos.)(9,10,11,12,13,14, 16)

Latarnia (lat.) – bardzo szeroka łysina zachodząca na oczy, obejmująca prawie całą przednią część głowy (15)

Cielista plama/plamka (ciel.pl.) – plama między nozdrzami (dawniej chrapka);

Górna warga (g.war.) – cielista plama lub plamy na górnej wardze, może być np.: „z lewej strony” (z l. str.);

Dolna warga (d.war.) – cielista plama lub plamy na dolnej wardze. Jeżeli plama lub plamy obejmują również podbródek, piszemy: „dolna warga z podbródkiem” (d.war.z podbr.) (17)

Obie wargi (ob.war.) – warga górna i dolna całe cieliste lub z cielistymi plamami (18)

Żabi pysk (żabi pysk) – pstrokate, nakrapiane zabarwienie obu warg, na różowej skórze małe, ciemno zabarwione plamy;

Mleczny pysk (ml.pysk) – dolna część pyska cielista (jak gdyby zamoczona w mleku);

Plama (plama), plamka (pl.) – biała lub ciemna plama lub plamka niekwalifikująca się do żadnego z w/w określeń.

Na podstawie Instrukcji sporządzania opisu słownego i graficznego koni i osłów, opracowanej przez Polski Związek Hodowców Koni

 

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy