Koń

Home / Porady koń / Odmiany na końskich nogach

Sprawdź także porady:

Porady koń

Odmiany na końskich nogach

Odmiany są to wrodzone, nie zmieniające się białe plamy na różowej skórze na głowie i kończynach.

Odmiany występują na dolnych partiach kończyn – sięgając od kopyta wzwyż. Na białej odmianie mogą występować ciemne plamki, np. na koronce, piętkach i między piętkami, czy plamki gronostajowe na pęcinach i nadpęciach.

Piętka (pięt.) – biała plama/plamy na jednej lub obu piętkach (2)

Koronka (kor.) – koronka z przodu, od zewnątrz, od wewnątrz lub cała biała. W zależności od zasięgu białej plamy opisuje się: ”koronka” (kor.), „koronka od zewnątrz” itp. Jeżeli na białej koronce występują plamy maściste, wówczas podaje się „koronka nakrapiana”. W przypadku, gdy kończyny są ciemne i występują białe plamy (plamki) na koronce, wówczas określa się je jako: „białe plamy na koronce”. (1, 3)

Pęcina (pęc.) – w zależności od tego, jak daleko sięga biała plama opisuje się np.: „1/2 pęciny”, „pęcina”, używając dodatkowo określeń „nieregularnie”, „od wewnątrz”, „od zewnątrz”, „z przodu”, „z tyłu”. (5)

Staw pęcinowy (st.pęc.) – odmianę określa się podając np. „1/2 stawu pęcinowego” lub „ze stawem pęcinowym”, jeżeli białe umaszczenie obejmuje cały staw, „powyżej stawu pęcinowego”, jeżeli odmiana sięga nieco powyżej stawu, ale nie osiąga 1/3 nadpęcia. (6, 7, 9, 10,11)

Nadpęcie (nadp.) – w zależności od zasięgu białego umaszczenia podaje się: „nadpęcie”, „1/3 nadpęcia”, „1/2 nadpęcia”, „3/4 nadpęcia” , dodatkowo określając np. „od wewnątrz, „od zewnątrz”, „z tyłu”, „z przodu” lub „nieregularnie”. (12,13,14,15)

Staw nadgarstkowy (st.nadg.) lub staw skokowy (st.skok.) – opisuje się podobnie jak staw pęcinowy, np. „1/2 stawu nadgarstkowego”, „ze stawem skokowym”, „powyżej stawu skokowego”.(16,17,18)

Kopyto białe (kopyto białe) – tylko w przypadku koni siwych uwzględnia się obecność niepigmentowanego kopyta białego. Należy w opisie kończyny podać np. „pęcina, kopyto białe”. Jest to ważne przy identyfikacji starszych koni maści siwej, które już wybielały (białe kopyto dowodzi, że na kończynie jest odmiana, tzn. pod białą sierścią skóra jest różowa).

Kopyto pręgowane (kopyto pręg.) – ukośne pręgi rogu pigmentowanego i niepigmentowanego schodzące od koronki lub część kopyta pigmentowana, część niepigmentowana, np. „1/2 nadpęcia, koronka nakrapiana, kopyto pręgowane”. (4)

Na podstawie Instrukcji sporządzania opisu słownego i graficznego koni i osłów, opracowanej przez Polski Związek Hodowców Koni

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy