Jeździec

Home / Porady jeździec / Ujeżdżenie. Podstawowe figury ujeżdżeniowe.

Sprawdź także porady:

Porady jeździec

Ujeżdżenie. Podstawowe figury ujeżdżeniowe.

KOŁO na czworoboku może mieć średnicę 10, 15 lub 20 metrów. Koła wykonuje się w literze A i C, oraz B i E (wokół litery X). W kole możliwa jest zmiana kierunku jazdy. W trakcie wykonywania tej figury bardzo ważny jest rysunek koła.

WOLTA jest kołem o średnicy 6, 8 lub 10 metrów. Im mniejsza wolta, tym trudniej ją wykonać. Wykonanie wolty o ładnym rysunku wymaga od konia dobrego wygimnastykowania, a także zebrania.

PÓŁWOLTA jest figurą, poprzez którą zmieniamy kierunek. Wykonujemy ją najpierw wyjeżdżając pół okręgu, a następnie wracając na ścianę po linii prostej (pod kątem do ściany).

ÓSEMKA składa się z dwóch (2) stycznych do siebie wolt lub kół jednakowej wielkości o średnicy podanej w danym programie. Zawodnik powinien wyprostować konia w punkcie styczności na chwilę przed zmianą kierunku.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy