Zaznacz stronę
Home / Porady jeździec / Paszport konia – co to jest i do czego służy

Jeździec

Sprawdź także porady:

Porady jeździec

Paszport konia – co to jest i do czego służy

Paszport konia jest podstawowym dokumentem zwierzęcia, który pozwala nam zgodnie z prawem kupić bądź sprzedać konia, wyjechać z nim poza obręb gospodarstwa lub miejsca, gdzie zwierzę stacjonuje. Paszport jest także niezbędny do tego, aby móc startować w zawodach jeździeckich.

W Polsce identyfikacją wielu ras koni i wydawaniem im paszportów zajmuje się Polski Związek Hodowców Koni (PZHK).  Należą do niej konie rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do księgi kuców i rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i konie dorosłe) są identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

Paszport można uzyskać w 15 Wojewódzkich / Okręgowych Związkach Hodowców Koni rozmieszczonych na terenie Polski

Jak wyrobić paszport?

  1. Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszenia konia do rejestru (http://pzhk.pl/wp-content/uploads/zgloszenie_konia.pdf)
  2. Następnie wypełniony formularz przesłać na adres OZHK/WZHK, na terenie którego stacjonuje koń. Kujawsko-Pomorski, Warszawski i Wrocławski Związek Hodowców Koni umożliwia wypełnienie druku online.
  3. Po wpłynięciu zgłoszenia do właściwego OZHK/WZHK pracownik lub osoba upoważniona, (legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni) dokona opisu i elektronicznej identyfikacji (zaczipowania) konia. Od 1 lipca 2009 r. czipowanie jest obowiązkowe.
  4. Następnie należy opłacić paszport i czip (aktualne ceny można znaleźć na stronie www.pzhk.pl). Opłatę przekazujemy osobie przeprowadzającej identyfikację, od której otrzymamy fakturę bądź rachunek.
  5. Po umieszczeniu konia w rejestrze, przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z właścicielem. Paszport możemy odebrać w siedzibie OZHK/WZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. Po umieszczeniu konia w rejestrze, przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z właścicielem.

Każdy koń powinien zostać zaopatrzony w paszport do ukończenia 12 miesiąca życia.

Co znajduje się w paszporcie?

Paszport konia to książeczka zawierająca informację o kolejnych właścicielach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu – jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych.

Bardzo ważna  jest II sekcja paszportu, w której właściciel konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce. Deklaracja, że koń nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna! Dzieje się tak, dlatego że lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe.  Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego właściciel może zmienić decyzję.

Jakie wydarzenia należy odnotować w paszporcie?

Zmiana właściciela – poprzedni i nowy właściciel na specjalnym druku znajdującym się na końcu dokumentu muszą zgłosić zmianę do OZHK/WZHK, na terenie którego stacjonował i będzie stacjonował koń. Mają na to 7 dni.

Padnięcie, zgładzenie lub ubój konia również powinny być zgłoszone w ciągu 7 dni  do OZHK/WZHK, a paszport zwrócony do wystawcy. W przypadku padnięcia i zgładzenia konia a także uboju konia w rzeźni, obowiązki te spoczywają na zakładzie utylizacji bądź rzeźni.

Sprzedaż konia zagranicę – koń musi być przekazany nowemu właścicielowi z paszportem. Zawiadomić o zmianie właściciela jest zobowiązany ostatni polski właściciel zwierzęcia.

Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z polskim prawem, mogą je zachować. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK/WZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o właścicielu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez zagranicznego wystawcę paszportu.

Na podstawie informacji udostępnionych na stronie www.pzhk.pl

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy