Jeździec

Home / Porady jeździec / Nazwy maści koni i ich oznaczenia

Sprawdź także porady:

Porady jeździec

Nazwy maści koni i ich oznaczenia

W jaki sposób prawidłowo zapisać skrótem maści konia – bardzo przydatna ściągawka!

Nazwa maści Skrót
Albinos albinos
Biała biała
Brudnokasztanowata br.kaszt.
Brudnokasztanowata w siwiźnie br.kaszt.w siw.
Brudnokasztanowatodereszowata br.kaszt.der.
Brudnokasztanowatosrokata br.kaszt.sr.
Brudnokasztanowatotarantowata br.kaszt.tar.
Bułana buł.
Bułana buł.(m.siwa)
Bułana w siwiźnie buł.w siw.
Bułanodereszowata buł.der.
Bułanomyszata buł.mysz.
Bułanosrokata buł.sr.
Bułanosrokatotarantowata buł.sr.tar.
Bułanotarantowata buł.tar.
Ciemnobułana c.buł.
Ciemnogniada c.gn.
Ciemnogniada c.gn.(m.siwa)
Ciemnogniada w siwiźnie c.gn.w siw.
Ciemnogniadoczapracznotarantowata c.gn.czapr.tar.
Ciemnogniadodereszowata c.gn.der.
Ciemnogniadosrokata c.gn.sr.
Ciemnogniadotarantowata c.gn.tar.
Ciemnogniadotarantowata w siwiźnie c.gn.tar.w siw.
Ciemnoizabelowata c.izab.
Ciemnokasztanowata c.kaszt.
Ciemnokasztanowata c.kaszt.(m.siwa)
Ciemnokasztanowata w siwiźnie c.kaszt.w siw.
Ciemnokasztanowatodereszowata c.kaszt.der.
Ciemnokasztanowatosrokata c.kaszt.sr.
Ciemnokasztanowatotarantowata c.kaszt.tar.
Ciemnomyszata c.mysz.
Ciemnomyszatosrokata c.mysz.sr.
Cremello cremello
Czekoladowa czek.
Czekoladowosrokata czek.sr.
Czerwonobułana cz.buł.
Czerwonobułanosrokata cz.buł.sr.
Gniada gn.
Gniada gn.(m.tar.)
Gniada gn.(m.der.)
Gniada gn.(m.siwa)
Gniada w siwiźnie gn.w siw.
Gniado dereszowato tarantowata gn.der.tar.
Gniado czapraczno tarantowata gn.czapr.tar.
Gniado dereszowata gn.der.
Gniado srokata gn.sr.
Gniadosrokata w siwiźnie gn.sr. w siw.
Gniado srokato dereszowata gn.sr.der.
Gniado srokato tarantowata gn.sr.tar.
Gniado tarantowata gn.tar.
Izabelowata izab.
Izabelowato srokata izab.sr.
Izabelowato srokato tarantowata izab.sr.tar.
Izabelowato tarantowata izab.tar.
Jasnobułana j.buł.
Jasno bułano srokata j.buł.sr.
Jasno bułano tarantowata j.buł.tar.
Jasno gniada j.gn.
Jasno gniada j.gn.(m.siwa)
Jasnogniada w siwiźnie j.gn.w siw.
Jasno gniado dereszowata j.gn.der.
Jasno gniado srokata j.gn.sr.
Jasno gniado tarantowata j.gn.tar.
Jasno izabelowata j.izab.
Jasno kasztanowata j.kaszt.
Jasno kasztanowata w siwiźnie j.kaszt.w siw.
Jasno kasztanowato dereszowata j.kaszt.der.
Jasno kasztanowato srokata j.kaszt.sr.
Jasno myszata j.mysz.
Kara kara
Kara kara (m.der.)
Kara kara (m.tar.)
Kara kara (m.siwa)
Kara w siwiźnie kara w siw.
Karo czapraczno tarantowata karoczapr.tar.
Karo dereszowata karoder.
Karo srokata karosr.
Karo srokato tarantowata karosr.tar.
Karo tarantowata karotar.
Karo tarantowato srokata karotar.sr.
Kasztanowata kaszt.(m.tar.)
Kasztanowata kaszt.(m.der.)
Kasztanowata kaszt.(m.siwa)
Kasztanowata kaszt.
Kasztanowata w siwiźnie kaszt.w siw.
Kasztanowato czapraczno tarantowata kaszt.czapr.tar.
Kasztanowato dereszowata kaszt.der.
Kasztanowato srokata kaszt.sr.
Kasztanowato srokato dereszowata kaszt.sr.der.
Kasztanowato srokato tarantowata kaszt.sr.tar.
Kasztanowato tarantowata kaszt.tar.
Myszata mysz.
Myszata mysz. (m.siwa)
Myszata w siwiźnie mysz.w siw.
Myszato dereszowata mysz.der.
Myszato srokata mysz.sr.
Myszato srokato tarantowata mysz.sr.tar.
Myszato tarantowata mysz.tar.
Nie używać der.
Nie używać tar.
Nie używać sr.der.
Nie używać sr.
Palomino palomino
Siwa siwa
Siwa synogarlicza s.synogar.
Siwo czapraczno tarantowata siwoczapr.tar.
Siwo srokata siwosr.
Siwo srokato tarantowata siwosr.tar.
Siwo synogarliczo srokata s.synogar.sr.
Siwo tarantowata siwotar.
Skarogniada sk.gn.
Skarogniada sk.gn.(m.siwa)
Skarogniada w siwiźnie sk.gn.w siw.
Skarogniado dereszowata sk.gn.der.
Skarogniado srokata sk.gn.sr.
Skarogniado srokato tarantowata sk.gn.sr.tar.
Skarogniado tarantowata sk.gn.tar.
Srebrna srebrna
Wilczata wilcz.
Zebroidalna zebroid.
Złoto kasztanowata zł.kaszt.

 

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy