Aktualności

Home / Aktualności / Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

CZYTAJ TAKŻE

II etap PLJ 2024 za nami!

II etap PLJ 2024 za nami!

Za nami II etap Polskiej Ligi Jeździeckiej i zawodów ZO1*, które odbyły się w Ośrodku Sportowym Ranczo Gościszów. T [...]

Sprawdź
1 2 3 461

Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

12 stycznia 2021

Pod koniec 2019 roku FEI  wprowadziło nowy system międzynarodowego  pomiaru kuców, który miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Okres przejściowy dla kuców już zarejestrowanych w  FEI potrwać miał do 31 grudnia 2022 r.,  Niemniej sytuacja pandemiczna spowodowała zawieszenie regulacji:

W dniu 18 listopada 2020 r. Rada FEI zatwierdziła przedłużenie odstępstwa od art. 1087 ust. 2 Regulaminu weterynaryjnego do 30 czerwca 2021 r . Dzięki temu kuce nowo zarejestrowane od 1 stycznia 2020 r. mogą konkurować bez certyfikatu wzrostu FEI.

Szczegóły dotyczące Międzynarodowego Pomiaru kuców  można znaleźć poniżej.

Nowy system pomiarowy kuców  od 1 stycznia 2020

*Wszystkie nowe zarejestrowane kuce w 2020 roku będą musiały być zmierzone podczas sesji pomiarowej FEI. Zmierzone kuce otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem. (Kuce w wieku 8 lat lub starsze otrzymają certyfikat dożywotni, kuce młodsze niż 8 lat otrzymają certyfikat tymczasowy na 15 miesięcy)

*Wszystkie zarejestrowane kuce zmierzone podczas imprez FEI i pomiarów apelacyjnych FEI przez 2 lekarzy weterynarii FEI zajmujących się pomiarami w latach 2017-2018-2019 otrzymają dożywotni certyfikat FEI. („Prawa dziadka”). Lista tych kuców zostanie przekazana federacjom narodowym na początku stycznia 2020 r.

*Kuce zmierzone wcześniej na zawodach FEI lub pomiarach apelacyjnych będą mogły zostać ponownie zmierzone podczas sesji pomiaru kuców.

*Za organizację sesji pomiarowych odpowiedzialne są Federacje Narodowe.

*Kalendarz sesji pomiarowych będzie publikowany na stronie internetowej FEI do stycznia każdego roku.  https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring/calendar

*Kuce mogą uczestniczyć w sesji pomiarowej w dowolnym kraju.

*Kuce nie będą mogły być zmierzone przez lekarza weterynarii FEI z tej samej federacji krajowej, w której są zarejestrowane.

*Osoba odpowiedzialna prosząca o pomiar podczas sesji pomiarowej otrzyma od swoich federacji narodowych zaproszenie z informacją o czasie i miejscu. Prosimy o przybycie co najmniej 1 godzinę wcześniej, aby kuc mógł odpocząć.

*Jeśli kuc okaże się większy, nie może wziąć udziału w jakimkolwiek konkursie dla kuców FEI; i w razie potrzeby może zostać zarejestrowany jako koń. Można go ponownie zmierzyć raz w tym samym roku na innej sesji pomiarowej i raz w roku w ciągu dwóch kolejnych lat. W sumie można go zmierzyć 4 razy w ciągu 3 kolejnych lat.

*Żadne kuce nie mogą posiadać substancji zawartych w EPSL, a próbki EADCM mogą być pobierane podczas sesji pomiarowych.

*Oficjalni lekarze weterynarii FEI mogą pobierać próbki DNA od każdego lub wszystkich kuców, takie próbki nie będą wykorzystywane do celów innych niż identyfikacja kuca.

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. (Okres przejściowy)

*Kuce zarejestrowane w FEI przed 2020 r., Które nie posiadają certyfikatu pomiarowego FEI, będą zmierzone podczas Mistrzostw Europy Pony, Finału Pucharu Narodów Pony i Finału Pony Jumping Trophy. Jeśli zmierzą się, otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

*Kuce zmierzone na tych trzech zawodach otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

1 stycznia 2023 r. (Pełne wdrożenie)

*Wszystkie kucyki będą potrzebować Świadectwa Pomiarowego FEI, aby móc uczestniczyć w zawodach FEI.

WSPIERAJĄ NAS


AR 303 x 517
AR 303 x 517

Najbliższe szkolenia

29.05.2024
KJ Sielanka, Łąkowa 1, 05-660 Warka
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z Dawidem Kubiakiem
03.06.2024
Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców PZJ
04.06.2024
Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców PZJ

Komunikaty Komisji Jeździeckich

07.05.

2024

Protokół 9/2024
Pobierz
23.04.

2024

Protokół 8/2024
Pobierz
05.04.

2024

Protokół nr 6/2024
Pobierz
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy