Aktualności

Home / Aktualności / Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

CZYTAJ TAKŻE

Ranking WKKW – 2022

Ranking WKKW – 2022

Poniżej przedstawiamy Ranking WKKW za rok 2022. Łączny Klubowy Seniorzy Młodzi Jeźdźcy Juniorzy Juniorzy Młodsi Dzi [...]

Sprawdź

Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

12 stycznia, 2021

Pod koniec 2019 roku FEI  wprowadziło nowy system międzynarodowego  pomiaru kuców, który miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Okres przejściowy dla kuców już zarejestrowanych w  FEI potrwać miał do 31 grudnia 2022 r.,  Niemniej sytuacja pandemiczna spowodowała zawieszenie regulacji:

W dniu 18 listopada 2020 r. Rada FEI zatwierdziła przedłużenie odstępstwa od art. 1087 ust. 2 Regulaminu weterynaryjnego do 30 czerwca 2021 r . Dzięki temu kuce nowo zarejestrowane od 1 stycznia 2020 r. mogą konkurować bez certyfikatu wzrostu FEI.

Szczegóły dotyczące Międzynarodowego Pomiaru kuców  można znaleźć poniżej.

Nowy system pomiarowy kuców  od 1 stycznia 2020

*Wszystkie nowe zarejestrowane kuce w 2020 roku będą musiały być zmierzone podczas sesji pomiarowej FEI. Zmierzone kuce otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem. (Kuce w wieku 8 lat lub starsze otrzymają certyfikat dożywotni, kuce młodsze niż 8 lat otrzymają certyfikat tymczasowy na 15 miesięcy)

*Wszystkie zarejestrowane kuce zmierzone podczas imprez FEI i pomiarów apelacyjnych FEI przez 2 lekarzy weterynarii FEI zajmujących się pomiarami w latach 2017-2018-2019 otrzymają dożywotni certyfikat FEI. („Prawa dziadka”). Lista tych kuców zostanie przekazana federacjom narodowym na początku stycznia 2020 r.

*Kuce zmierzone wcześniej na zawodach FEI lub pomiarach apelacyjnych będą mogły zostać ponownie zmierzone podczas sesji pomiaru kuców.

*Za organizację sesji pomiarowych odpowiedzialne są Federacje Narodowe.

*Kalendarz sesji pomiarowych będzie publikowany na stronie internetowej FEI do stycznia każdego roku.  https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring/calendar

*Kuce mogą uczestniczyć w sesji pomiarowej w dowolnym kraju.

*Kuce nie będą mogły być zmierzone przez lekarza weterynarii FEI z tej samej federacji krajowej, w której są zarejestrowane.

*Osoba odpowiedzialna prosząca o pomiar podczas sesji pomiarowej otrzyma od swoich federacji narodowych zaproszenie z informacją o czasie i miejscu. Prosimy o przybycie co najmniej 1 godzinę wcześniej, aby kuc mógł odpocząć.

*Jeśli kuc okaże się większy, nie może wziąć udziału w jakimkolwiek konkursie dla kuców FEI; i w razie potrzeby może zostać zarejestrowany jako koń. Można go ponownie zmierzyć raz w tym samym roku na innej sesji pomiarowej i raz w roku w ciągu dwóch kolejnych lat. W sumie można go zmierzyć 4 razy w ciągu 3 kolejnych lat.

*Żadne kuce nie mogą posiadać substancji zawartych w EPSL, a próbki EADCM mogą być pobierane podczas sesji pomiarowych.

*Oficjalni lekarze weterynarii FEI mogą pobierać próbki DNA od każdego lub wszystkich kuców, takie próbki nie będą wykorzystywane do celów innych niż identyfikacja kuca.

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. (Okres przejściowy)

*Kuce zarejestrowane w FEI przed 2020 r., Które nie posiadają certyfikatu pomiarowego FEI, będą zmierzone podczas Mistrzostw Europy Pony, Finału Pucharu Narodów Pony i Finału Pony Jumping Trophy. Jeśli zmierzą się, otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

*Kuce zmierzone na tych trzech zawodach otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

1 stycznia 2023 r. (Pełne wdrożenie)

*Wszystkie kucyki będą potrzebować Świadectwa Pomiarowego FEI, aby móc uczestniczyć w zawodach FEI.

WSPIERAJĄ NAS


banergnl_pzj
AR 303 x 517

Najbliższe szkolenia

03gru.
Stajnia Iskra, ul. Łąkowa 19 82-400 Sztumskie Pole
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców PZJ z Marcinem Komosą (konkurencja A, B, C)
03gru.
Warszawa
S/P/A/145/2022 – kurs podstawowy sędziowski A z Krzysztofem Tomaszewskim
03gru.
GOSiR Zakrzów, ul. Parkowa 20 47-260 Zakrzów
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla szkoleniowców z Rudolfem Mrugałą, Markiem Rudą i Maciejem Wojciechowskim

Komunikaty Komisji Jeździeckich

21
lis
Protokół nr 4 z dnia 22.09.2022
21 listopad 2022
Do pobrania
21
lis
Protokół nr 3 z dnia 16.09.2022
21 listopad 2022
Do pobrania
29
lip
Protokół nr 2 z dnia 28.07.2022
29 lipiec 2022
Do pobrania
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Wspierają Nas