Aktualności

Home / Aktualności / Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

CZYTAJ TAKŻE

Zebranie Zarządu PZJ

Zebranie Zarządu PZJ

Uprzejmie informujemy, że najbliższe zebranie Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego odbędzie się w dniu 28.01. [...]

Sprawdź

Licencja FEI dla kuców możliwa bez Międzynarodowego Pomiaru do 31.06.2021r.

12 stycznia, 2021

Pod koniec 2019 roku FEI  wprowadziło nowy system międzynarodowego  pomiaru kuców, który miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Okres przejściowy dla kuców już zarejestrowanych w  FEI potrwać miał do 31 grudnia 2022 r.,  Niemniej sytuacja pandemiczna spowodowała zawieszenie regulacji:

W dniu 18 listopada 2020 r. Rada FEI zatwierdziła przedłużenie odstępstwa od art. 1087 ust. 2 Regulaminu weterynaryjnego do 30 czerwca 2021 r . Dzięki temu kuce nowo zarejestrowane od 1 stycznia 2020 r. mogą konkurować bez certyfikatu wzrostu FEI.

Szczegóły dotyczące Międzynarodowego Pomiaru kuców  można znaleźć poniżej.

Nowy system pomiarowy kuców  od 1 stycznia 2020

*Wszystkie nowe zarejestrowane kuce w 2020 roku będą musiały być zmierzone podczas sesji pomiarowej FEI. Zmierzone kuce otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem. (Kuce w wieku 8 lat lub starsze otrzymają certyfikat dożywotni, kuce młodsze niż 8 lat otrzymają certyfikat tymczasowy na 15 miesięcy)

*Wszystkie zarejestrowane kuce zmierzone podczas imprez FEI i pomiarów apelacyjnych FEI przez 2 lekarzy weterynarii FEI zajmujących się pomiarami w latach 2017-2018-2019 otrzymają dożywotni certyfikat FEI. („Prawa dziadka”). Lista tych kuców zostanie przekazana federacjom narodowym na początku stycznia 2020 r.

*Kuce zmierzone wcześniej na zawodach FEI lub pomiarach apelacyjnych będą mogły zostać ponownie zmierzone podczas sesji pomiaru kuców.

*Za organizację sesji pomiarowych odpowiedzialne są Federacje Narodowe.

*Kalendarz sesji pomiarowych będzie publikowany na stronie internetowej FEI do stycznia każdego roku.  https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring/calendar

*Kuce mogą uczestniczyć w sesji pomiarowej w dowolnym kraju.

*Kuce nie będą mogły być zmierzone przez lekarza weterynarii FEI z tej samej federacji krajowej, w której są zarejestrowane.

*Osoba odpowiedzialna prosząca o pomiar podczas sesji pomiarowej otrzyma od swoich federacji narodowych zaproszenie z informacją o czasie i miejscu. Prosimy o przybycie co najmniej 1 godzinę wcześniej, aby kuc mógł odpocząć.

*Jeśli kuc okaże się większy, nie może wziąć udziału w jakimkolwiek konkursie dla kuców FEI; i w razie potrzeby może zostać zarejestrowany jako koń. Można go ponownie zmierzyć raz w tym samym roku na innej sesji pomiarowej i raz w roku w ciągu dwóch kolejnych lat. W sumie można go zmierzyć 4 razy w ciągu 3 kolejnych lat.

*Żadne kuce nie mogą posiadać substancji zawartych w EPSL, a próbki EADCM mogą być pobierane podczas sesji pomiarowych.

*Oficjalni lekarze weterynarii FEI mogą pobierać próbki DNA od każdego lub wszystkich kuców, takie próbki nie będą wykorzystywane do celów innych niż identyfikacja kuca.

1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. (Okres przejściowy)

*Kuce zarejestrowane w FEI przed 2020 r., Które nie posiadają certyfikatu pomiarowego FEI, będą zmierzone podczas Mistrzostw Europy Pony, Finału Pucharu Narodów Pony i Finału Pony Jumping Trophy. Jeśli zmierzą się, otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

*Kuce zmierzone na tych trzech zawodach otrzymają Certyfikat Pomiarowy FEI zgodny z ich wiekiem.

1 stycznia 2023 r. (Pełne wdrożenie)

*Wszystkie kucyki będą potrzebować Świadectwa Pomiarowego FEI, aby móc uczestniczyć w zawodach FEI.

Reklama

Komunikaty zarządu

15
sty
Zarząd – Protokół 10.2020
15 styczeń 2021
Do pobrania
06
paź
Zarząd – Protokół 9.2020
6 październik 2020
Do pobrania
15
wrz
Zarząd – Protokół 8.2020
15 wrzesień 2020
Do pobrania
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy