Aktualności

Home / Aktualności / Komunikat Polskiego Związku Jeździeckiego

CZYTAJ TAKŻE

II etap PLJ 2024 za nami!

II etap PLJ 2024 za nami!

Za nami II etap Polskiej Ligi Jeździeckiej i zawodów ZO1*, które odbyły się w Ośrodku Sportowym Ranczo Gościszów. T [...]

Sprawdź
1 2 3 461

Komunikat Polskiego Związku Jeździeckiego

13 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Administrator Danych Osobowych, tj. Polski Związek Jeździecki, w dniu 11 kwietnia 2023 r. powziął wiedzę o naruszeniu danych osobowych, które nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2023 r. i polegało na nieuprawnionym ujawnieniu danych osobowych Delegatów PZJ na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów w Boszkowie we wrześniu 2021 roku wraz z danymi osobowymi delegatów. Wskazany dokument obejmował następujące dane Delegatów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Do udostępnienia na rzecz osób trzecich doszło przez pracownika Biura PZJ, na nieuprawnione polecenie osoby ze struktur wewnętrznych organu PZJ.

Administrator Danych Osobowych realizując obowiązek wynikający z art. 34 RODO informuje, że istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do wyżej wskazanych danych osobowych i zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych, w związku z otrzymaną korespondencją e-mail. Zaistniałe naruszenie obejmuje naruszenie poufności danych i możliwą utratę przez Państwa kontroli nad własnymi danymi osobowymi. Możliwymi konsekwencjami naruszenia ochrony danych osobowych jest nieuprawnione wykorzystanie tych danych osobowych m.in. w celu podjęcia kontaktu z Państwem, dalszego udostępnienia osobom trzecim Państwa danych.

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami naruszenia zalecamy, aby osoby, których dane ujawnione dotyczą, podjęły kroki minimalizujące ryzyko wystąpienia ewentualnych negatywnych konsekwencji i nieuprawnionego wykorzystania danych m. in. poprzez zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu. Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Zapewniamy, iż Administrator Danych Osobowych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego naruszenia podjął niezwłocznie adekwatne środki organizacyjne, administracyjne i prawne, w tym ponownie pouczył pracowników, iż przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest PZJ musi odbywać się w sposób zapewniający właściwą ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w PZJ procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator przeprowadzi też serię szkoleń kadry Biura PZJ z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje się do cyklicznego odnawiania wskazanych szkoleń, celem utrwalenia
wiedzy i zasad we wskazanym zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie incydent zostanie zgłoszony przez Administratora Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przewidzianym prawnie terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. Ponadto podjęte zostały środki obejmujące wezwanie do usunięcia naruszeń, usunięcia uzyskanych danych w sposób nieuprawniony przez osoby nieuprawnione do ich posiadania i przetwarzania.

Administrator Danych Osobowych, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych oraz w celu niedopuszczenia do zaistnienia podobnych naruszeń danych, planuje wprowadzenie zmian w sferze
nadzorowania i egzekwowania wykonywania regulacji wewnętrznych PZJ w zakresie przetwarzania danych osobowych, celem zapewnienia wzmocnionej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez PZJ.

Administrator Danych Osobowych zapewnia, iż zostały podjęte niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego komunikatu oraz naruszenia i podjętych działań przez PZJ, prosimy o kontakt z p. Marcinem Kamińskim, adres e-mail:
marcin.kaminski@pzj.pl.

Jednocześnie informujemy i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w ramach prowadzonych procesów przetwarzania.

Z poważaniem,
Polski Związek Jeździecki,
Administrator Danych Osobowych.

WSPIERAJĄ NAS


AR 303 x 517
AR 303 x 517

Najbliższe szkolenia

29.05.2024
KJ Sielanka, Łąkowa 1, 05-660 Warka
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z Dawidem Kubiakiem
03.06.2024
Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców PZJ
04.06.2024
Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a
Szkolenie specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców PZJ

Komunikaty Komisji Jeździeckich

07.05.

2024

Protokół 9/2024
Pobierz
23.04.

2024

Protokół 8/2024
Pobierz
05.04.

2024

Protokół nr 6/2024
Pobierz
Wczytaj więcej
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy