SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 08:25:48

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
121. Leszno 27.11 - 29.11.2020 B-Skoki -
122. Poznań 03.12 - 06.12.2020 B-Skoki -
123. Poznań 03.12 - 06.12.2020 A-Ujeżdżenie -
124. Poznań 03.12 - 06.12.2020 C-WKKW -
125. Poznań 03.12 - 06.12.2020 D-Powożenie -
126. Leszno 11.12 - 13.12.2020 B-Skoki -
127. Sopot 11.12 - 13.12.2020 B-Skoki -
128. Leszno 18.12 - 20.12.2020 B-Skoki -