SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 08:25:48

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
91. Poznań 28.11 - 01.12.2019 A-Ujeżdżenie -
92. Poznań 28.11 - 01.12.2019 C-WKKW -
93. Poznań 28.11 - 01.12.2019 D-Powożenie -
94. Leszno 06.12 - 08.12.2019 B-Skoki -
95. Leszno 13.12 - 15.12.2019 B-Skoki -
96. Sopot 14.12 - 16.12.2019 B-Skoki -