SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 08:25:48

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
61. Rybnica 14.08 - 16.08.2020 A-Ujeżdżenie -
62. Bogusławice 14.08 - 16.08.2020 D-Powożenie -
63. Leszno 14.08 - 16.08.2020 B-Skoki -
64. Facimiech 14.08 - 16.08.2020 C-WKKW -
65. Kwieki 15.08 - 16.08.2020 C-WKKW -
66. Ciekocinko 18.08 - 23.08.2020 B-Skoki -
67. Bogusławice 21.08 - 23.08.2020 B-Skoki -
68. Drzonków 21.08 - 23.08.2020 Paraujeżdżenie -
69. Drzonków 21.08 - 23.08.2020 A-Ujeżdżenie -
70. Barłomino 21.08 - 23.08.2020 A-Ujeżdżenie -
71. Racot 22.08 - 23.08.2020 C-WKKW -
72. Grobice 22.08 - 23.08.2020 C-WKKW -
73. Ciekocinko 25.08 - 30.08.2020 B-Skoki -
74. Strzegom 27.08 - 30.08.2020 C-WKKW -
75. Książ 27.08 - 30.08.2020 D-Powożenie -
76. Strzegom 27.08 - 30.08.2020 C-WKKW -
77. Jakubowice 27.08 - 30.08.2020 B-Skoki -
78. Głogów Małopolski 28.08 - 30.08.2020 B-Skoki -
79. Ciekocinko 01.09 - 06.09.2020 B-Skoki -
80. Sopot 03.09 - 06.09.2020 C-WKKW -
81. Sopot 03.09 - 06.09.2020 C-WKKW -
82. Warszawa 03.09 - 06.09.2020 B-Skoki -
83. Olsza 04.09 - 06.09.2020 B-Skoki -
84. Wierzbna 04.09 - 06.09.2020 A-Ujeżdżenie -
85. Jakubowice 10.09 - 13.09.2020 B-Skoki -
86. Kliczków 11.09 - 12.09.2020 F-Rajdy -
87. Moszna 11.09 - 13.09.2020 C-WKKW -
88. Strzegom 17.09 - 20.09.2020 C-WKKW -
89. Strzegom 17.09 - 20.09.2020 A-Ujeżdżenie -
90. Strzegom 17.09 - 20.09.2020 B-Skoki -