SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 08:25:48

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
31. Sopot 30.04 - 03.05.2020 C-WKKW -
32. Kwieki 01.05 - 03.05.2020 B-Skoki -
33. Wierzbna 01.05 - 03.05.2020 A-Ujeżdżenie -
34. Bogusławice 01.05 - 03.05.2020 B-Skoki -
35. Drzonków 08.05 - 10.05.2020 Paraujeżdżenie -
36. Iwno 08.05 - 10.05.2020 B-Skoki -
37. Ciekocinko 08.05 - 10.05.2020 B-Skoki -
38. Drzonków 08.05 - 10.05.2020 A-Ujeżdżenie -
39. Warnik 08.05 - 10.05.2020 B-Skoki -
40. Racot 09.05 - 10.05.2020 C-WKKW -
41. Michałowice 15.05 - 17.05.2020 B-Skoki -
42. Solec Kujawski 15.05 - 17.05.2020 A-Ujeżdżenie -
43. Barłomino 16.05 - 17.05.2020 B-Skoki -
44. Ciekocinko 19.05 - 24.05.2020 B-Skoki -
45. Baborówko 21.05 - 24.05.2020 C-WKKW -
46. Warka 22.05 - 24.05.2020 B-Skoki -
47. Głogów Małopolski 22.05 - 24.05.2020 B-Skoki -
48. Jaszkowo 22.05 - 24.05.2020 B-Skoki -
49. Rybnica 22.05 - 24.05.2020 A-Ujeżdżenie -
50. Olsza 23.05 - 24.05.2020 B-Skoki -
51. Ciekocinko 26.05 - 31.05.2020 B-Skoki -
52. Kielce 29.05 - 31.05.2020 B-Skoki -
53. Bogusławice 29.05 - 31.05.2020 D-Powożenie -
54. Bogusławice 29.05 - 31.05.2020 D-Powożenie -
55. Ciekocinko 02.06 - 07.06.2020 B-Skoki -
56. Poznań 04.06 - 07.06.2020 D-Powożenie -
57. Poznań 04.06 - 07.06.2020 B-Skoki -
58. Jakubowice 04.06 - 07.06.2020 A-Ujeżdżenie -
59. Bogusławice 05.06 - 07.06.2020 C-WKKW -
60. Solec Kujawski 05.06 - 07.06.2020 B-Skoki -