Odznaki jeździeckie

Home / Sport / Szkolenia / Odznaki jeździeckie

Odznaki jeździeckie

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.
Powszechna Odznaka Jeździecka “Jeżdżę Konno”

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej Odznaki „Jeżdżę Konno” .

Dokumenty dt. Odznak

Pytania Odznaka Brązowa

Karta Oceny - Odznaka Brązowa

Pytania Odznaka Srebrna

Karta Oceny - Odznaka Srebrna

Pytania Odznaka Złota

Karta Oceny - Odznaka Złota

Tory Przeszkód Odznaka Brązowa Srebrna Złota

Przejazd Ujeżdżenie Odznaka Brązowa

Przejazd Ujeżdżenie Odznaka Srebrna

Pytania Odznaka Brązowa Powożenie

Tor Przeszkód Odznaka Brązowa Powożenie

Próba Jazdy Odznaka Brązowa Powożenie

Karta Oceny Odznaka Brązowa Powożenie

Regulamin Odznaka Jeżdżę Konno

Protokół Egzamin Odznaka Jeżdżę Konno

Protokół Zbiorczy Końcowy Egzaminu na Odznaki Jeździeckie PZJ

Formatka do nadruku danych na certyfikatach do odznak

Odznaki Jeździeckie - OSOBY PEŁNOLETNIE Oświadczenie i Klauzula Informacyjna

Odznaki Jeździeckie - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE Oświadczenie i Klauzula Informacyjna

Regulamin Odznak Jeździeckich

Zgłoszenie egzaminu na odznaki jeździeckie

Protokół Zbiorczy

Certyfikat - Opieka Stajenna

Umowa - Odznaka Jeżdżę Konno

Wynagrodzenie Egzaminatorów

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy