SZYBKIE LINKI:

Sport

Polo

U/1062/11/E/2016

z dnia 14.07. 2016 r.

Zarząd PZJ  zatwierdza powołanie nowej Dyscypliny Polo

 

XII. Komisja Polo.

 

U/1063/11/E/2016

z dnia 14.07. 2016 r.

Zarząd PZJ  zatwierdza skład osobowy Komisji Polo PZJ, 

Przewodniczący Komisji Polo -Menadżer Paweł Olbrych. 

Pozostali członkowie komisji : Kazimierz Czartoryski, Mateusz Świtalski, Tomasz Tokarczyk, Marek Setkiewicz i Piotr Rogowski.

 

XIII. Przepisy Polo.

 

U/1064/11/E/2016

z dnia 14.07. 2016 r.

Zarząd PZJ  zobowiązuje Komisje Dyscyplinę Polo do przedstawienia do zaopiniowania przez Kolegium Sędziów PZJ i zatwierdzenia przez Zarząd następujących dokumentów:

Przepisów Dyscypliny Polo, 

Regulaminu Dyscypliny Polo, 

Kalendarza PZJ Dyscypliny Polo, 

Regulaminu Szkolenia Osób Oficjalnych Dyscypliny Polo, 

Składu Osób Oficjalnych Dyscypliny Polo, 

Kalendarza Szkoleń Osób Oficjalnych Dyscypliny Polo, 

Składu Kadry Narodowej Dyscypliny Polo, 

Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej Dyscypliny Polo, 

Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski w Dyscyplinie Polo,  

Składu Kadry Szkoleniowej Reprezentacji Polski Polo, 

Systemu Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich Dyscypliny Polo,

Kalendarza Szkoleń Kadr Instruktorsko Trenerskich Dyscypliny Polo.