SZYBKIE LINKI:

Sport

Organizatorzy zawodów

Formularz Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ ( obowiązuje na rok 2020). -- LINK

Formularz Zmian w Kalendarzu PZJ w Roku Bieżącym i w Projektach Kalendarzy PZJ w latach dalszych - LINK

Formularz Zmian w Kalendarzu FEI  w Roku Bieżącym i w Projektach Kalendarzy FEI  w latach dalszych - LINK

Formularz Wniosku o Wpisanie Zawodów do Projektów Kalendarzy PZJ i FEI na lata dalsze - LINK

 

Formularz Propozycji ZO - B  ob. od 01.01.2019 r.      >>>  pobierz