SZYBKIE LINKI:

Sport

Lekarze weterynarii

Licencje lekarzy weterynarii PZJ

Polski Związek Jeździecki wprowadził licencje dla lekarzy weterynarii. Celem wprowadzenia licencji dla lekarzy weterynarii jest nadanie lekarzom wterynarii statusu Oficjalnej Osoby Funkcyjnej reprezentującej Polski Związek Jeździecki. Licencja jest obowiązkowa dla wszystkich lekarzy weterynarii, którzy deklarując współpracę z PZJ, będą pełnić oficjalne funkcje weterynaryjne na zawodach Kalendarza PZJ. 

Protokoły posiedzeń Komisji Weterynaryjnej

>> Protokół nr 1 / KW / 2019