SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Lista Wykładowców i Promotorów Kursów i Seminariów Sędziowskich PZJ Akt. 30.05. 2019r.

FEI Official's Age Limit - Extension Policy - nowelizacja 28.02.2019 r.

Lista Wykładowców i Promotorów DT i GT PZJ