SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 27. 02. 2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z dnia 06. 11. 2013 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń z dnia 27. 02. 2017 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń z dnia 22. 06. 2016 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu z dnia 28. 02. 2019 r.

Rozporządzenie MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu z dnia 14. 04. 2011 r.

Regulamin Rejestracji i Licencji Aktualizacja 12. 08. 2019 r.

Regulamin Zmiany Barw Klubowych ob. od 01.01. 2018 r.