SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Zgłaszania Drużyn

Regulamin Organizacji Zawodów

Regulamin Kadry Narodowej Polo

Przepisy Gry w Polo

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.