SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin Powoływania Par do KN w Parajeździectwie - 2018

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Regulamin Krajowy Paraujeżdżenia obow. od 01.01. 2014 r.

Paraujeżdżenie - przepisy międzynarodowe

Regulamin klasyfikacji krajowej w parajeździectwie