SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Klasy Sportowe - 2019 - E

Regulamin Specjalistycznej Odznaki - Woltyżerka - obowiązuje od 8 VI 2018 r.

Regulamin E 2018 clean

Regulamin E 2018 mark-up

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Woltyżerce 2015