SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Klasy Sportowe - 2019 - C

Regulamin HPP WKKW 2019-2020 clean

Regulamin PP WKKW 2019

Przepisy WKKW 2019 - Wersja Mark Up - Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZJ nr U/2368/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Przepisy WKKW 2019 - Wersja Clean - Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZJ nr U/2368/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Karta medyczna

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w WKKW