SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Uchwała KSk. 4/2020 Warunki i Tryb Uzyskiwania Uprawnień B -Covid 19

Przepisy B 2020 wersja Mark-Up Zatwierdzone przez Zarząd w dniu 24.04.2020 r. Plik przesłany przez N. Gruszka w dniu 30. 04 .2020 r.

Przepisy B 2020 wersja Clean Zatwierdzone przez Zarząd w dniu 24.04.2020 r. Plik przesłany przez N. Gruszka w dniu 30. 04 .2020 r.

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 13. 02 .2020 r. Clean

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarzad w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 12. 02 .2020 r. Mark-Up

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 Nowelizacja zatwierdzona przez Zarząd w dniu 12.06.2020 r. (U/2854/4/E/2020). Plik przesłany przez Sekretarza Kolegium Sędziów 10.06.2020.

Przesłany przez Komisje Skoków w dniu 10.02.2020 zaktualizowany wykaz norm do zdobycia klas sportowych

Klasy sportowe - SKOKI 2019

Normy na klasy sportowe w Skokach - załącznik do uchwały Kom. Skoków nr 24/KS/2019/P

Regulamin Rozgrywania Halowych Mistrzostw Polski w Skokach zatw. U/2667/15/Z/2019