SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 13. 02 .2020 r. Clean

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarzad w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 12. 02 .2020 r. Mark-Up

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 Nowelizacja zatwierdzona przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów 15.01.2020.

Przesłany przez Komisje Skoków w dniu 10.02.2020 zaktualizowany wykaz norm do zdobycia klas sportowych

Klasy sportowe - SKOKI 2019

Normy na klasy sportowe w Skokach - załącznik do uchwały Kom. Skoków nr 24/KS/2019/P

Regulamin Rozgrywania Halowych Mistrzostw Polski w Skokach zatw. U/2667/15/Z/2019

Klasy sportowe - SKOKI 2018

Regulamin Rankingu B PZJ Akt. 26.03.2019 r.

PRZEPISY B - zatwierdzone uchwałą Zarządu nr U/2342/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r. Wersja clean