SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


PRZEPISY DYSCYPLINY UJEŻDŻENIE - obowiązują od dnia 2 maja 2016 roku.

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Normy na klasy sportowe A 2015 - nowe

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Ujeżdżeniu