SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin OOM - 2019 zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2389/4/Z/2019 z dnia 23.04.2019 r.

Regulamin i Terminarz OOM - 2019 Akt. 27.06.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii DiM - 2019 akt. 20.03.2019 r.

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017r.

Lekarze Weterynarii Uprawnieni do Pomiaru Kuców i MK oraz Wystawiania Certyfikatów

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.