SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin B 2019 wersja clean zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/2327/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r.

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych w Skokach obow. od 01.01.2019 r.

LIST OF PONIES MEASURED IN 2017-2018-2019 BY FEI MEASURING VETERINARIANS

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii DiM - 2019 akt. 20.03.2019 r.

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski w Skokach wersja clean Akt 19.05.2019 r.

Zasady Wyłaniania Zawodników SRK do Startów w Zawodach Sponsorowanych

Regulamin Zdobywania Uprawnień ASK, ASJ i Kwalifikatora