SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 13. 02 .2020 r. Clean

Regulamin B 2020 zatwierdzony przez Zarzad w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 12. 02 .2020 r. Mark-Up

System Sportu Młodzieżowego - Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży

Zestawienie komisarzy 1 klasy akt. 04.05.2020 r.

Zestawienie komisarzy 2 klasy akt. 04.05.2020 r.

Podstawowa stawka sędziowska w 2020 roku

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO. Dokument zatwierdzony przez Zarząd w dniu 03.02.2020r. Plik przesłany przez Weronikę Filipiak 13.02.2020 r.

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 Nowelizacja zatwierdzona przez Zarząd w dniu 03.02.2020 r. Plik przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów 15.01.2020.

Przesłany przez Komisje Skoków w dniu 10.02.2020 zaktualizowany wykaz norm do zdobycia klas sportowych