SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Zasady Szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego

Zasady i warunki certyfikacji ośrodków jeździeckich

Przepisy ogólne o WKE

Zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej