SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014 - zaznaczone zmiany

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Plan startów i zgrupowań dla Młodych Jeźdźców i Juniorów w WKKW w 2015 roku

Przepisy WKKW 2015

Regulamin Kadry Narodowej - WKKW

Przepisy o GT i DT w WKKW