SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014 - zaznaczone zmiany

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.

Umowa określająca zasady uczestnictwa zawodnika w Kadrze Narodowej A

Oświadczenie właściciela konia

Regulamin powoływania par zawodnik/koń do Kadry Narodowej w Ujeżdżeniu

Normy na klasy sportowe A 2015 - nowe

Organizacja szkolenia zawodników Kadry Narodowej - aplikacja

Aplikacja MP-A 2016