SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Normy na Klasy Sportowe F - 2016

PRZEPISY F - 2017

Regulamin Przyznawania Punktów Rankingowych w SRK - 2017

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w SRK - 2017

REGULAMIN PUCHARU 2016

SRK REGULAMIN 2016

Regulamin powoływania do Kadry Narodowej SRK

PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014 - zaznaczone zmiany

PRZEPISY OGÓLNE PZJ obow. od 01. 01. 2014 r.