SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Regulamin E 2017 wersja clean

PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014 - zaznaczone zmiany

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w Woltyżerce 2015 (wersja z zaznaczonymi zmianami)

Kryteria kwalifikacyjne na imprezy rangi Mistrzowskiej w 2015

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w Woltyżerce 2015

Procedura dokonywania zgłoszeń na zawody międzynarodowe

PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014

Regulamin woltyżerka 2010

Propozycje FEI zmian w przepisach w dyscyplinie woltyżerki na rok 2012