SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Regulamin D - 2017

Przepisy w powożeniu i parapowożeniu zaprzęgami obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień Powożenie 2016

Warunki i Tryb Uzyskiwania Uprawnień obow. od 01. 01. 2016 r.

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej w Dyscyplinie Powożenie obow. od 23.10. 2015.

PRZEPISY OGÓLNE PZJ 2014 - zaznaczone zmiany

Uprawnienia sportowe - powożenie 2015

PZJ Regulamin Dyscypliny D - Powożenie obow. od 20.05. 2015 r