SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


FEI Przepisy WKKW, edycja 2017

Załącznik nr. 12 do Regulaminu WKKW; Raport Szefa Komisarzy

Załącznik nr. 11 do Regulaminu WKKW 2017: Regulamin rozgrywania Halowych Zawodów WKKW

Załącznik nr. 13 do Regulaminu WKKW 2017; tabela ocen stylu krosu

Załącznik nr. 10 do Regulaminu WKKW 2017: raport z wypadku

Załącznik nr. 9 do Regulaminu WKKW 2017: raport DT

Załącznik nr. 8 do Regulaminu WKKW 2017: dystanse, tempa

Załącznik nr. 7 do Regulaminu WKKW 2017: Normy na klasy sportowe 2017

Załącznik nr. 5 do Regulaminu WKKW 2017: Propozycje 2017