SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje - Archiwum


Normy na klasy sportowe w Skokach obow. od 21.03. 2019 r.

PRZEPISY B - 2018 wersja Mark-up

PRZEPISY B - 2018

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych Dzieci i Młodzieży w Skokach 2018

Regulamin Halowego Pucharu Polski (HPP-B), sezon 2018/2019

Regulamin B 2017 wersja clean

Regulamin B 2017 wersja mark-up

Regulamin Rozgrywania ZO D i M B na Kucach i Małych Koniach 2017 - wersja mark up

Regulamin Powoływania do Kadry i Reprezentacji Polski Kuców B - 2017

Procedura Pomiaru, Pomiary Kontrolne i Certyfikaty Pomiaru Kuców i Małych Koni na ZO obow. od 01.04.2017 r.