SZYBKIE LINKI:

O PZJ

Misja i zadania

Polski Związek Jeździecki jest jedyną oficjalną polską organizacją jeździecką uznaną przez PKOL oraz MKOL, należącą równocześnie do grona ponad 140 narodowych organizacji jeździeckich stowarzyszonych w FEI (Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej).

Zgodnie ze statutem podstawowymi celami działalności PZJ są:

  1. organizowanie współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój jeździectwa oraz parajeździectwa;
  2. krzewienie zasady „Fair Play” we współzawodnictwie sportowym;
  3. reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków Związku;
  4. przeciwdziałanie dopingowi w sporcie jeździeckim.

Związek obejmuje zakresem działania wszystkie formy uprawiania jeździectwa, w tym profesjonalną i amatorską. Opiekuje się 7 dyscyplinami jeździeckimi uprawianymi wyczynowo, amatorsko, profesjonalnie i rekreacyjnie. Wyścigami konnymi zajmuje się Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Aktualnie w Polskim Związku Jeździeckim zarejestrowanych jest ponad 5 000 jeźdźców oraz ponad 7500 koni, startujących we wszystkich dyscyplinach jeździeckich i zrzeszonych w ponad 500 klubach i sekcjach, należących do 16 Wojewódzkich Związków Jeździeckich.

PZJ jest synonimem pojęcia ‘polskie jeździectwo’, integratorem polskiej hippiki, platformą wymiany korzyści i wartości. Buduje sukcesy sportowe, inspiruje rozwój przemysłu jeździeckiego i ruchu społecznego. Jest jednorodną organizacją z jasną koncepcją na przyszłość.

PZJ daje jeździectwo Polakom – dzieli się emocjami, pięknem, pokazuje jego bogactwo i różnorodność, by na nowo ich w nim rozkochać.