SZYBKIE LINKI:

Sport

Kolegium Sędziów PZJ

Kolegium Sędziów

Skład Kolegium Sędziów: 

Stanisław Helak- Przewodniczący KS PZJ

Natalia Gruszka -  konkurencja skoki przez przeszkody

Marlena Gruca - Rucińska - konkurencja ujeżdżenie

Agata Jarzycka -  konkurencja WKKW 

Czesława Grycz -  konkurencja powożenie

Monika Latko- Sekretarz

Zofia Jurczyńska-Kret - Sport Młodzieżowy

Paweł Kleszcz -  konkurencje: sportowe rajdy konne, woltyżerka i reining

Katarzyna Widalska - Komisarz Generalny

 

Delegat Sedziowski PZJ jest zobowiązany przeslać ze swojego adresu mailowego wypełniony druk SPRAWOZDANIA DELEGATA SĘDZIOWSKIEGO PZJ wyłącznie na adres mailowy pzj@pzj.pl w ciągu 4 dni po zakończeniu zawodów.

Zaktualizowane Sprawozdanie Delegata Sędziowskiego jest dostępne w zakładce  > Pliki do pobrania 

Druk wniosku o nadanie licencji PZJ  Osobie Oficjalnej wypełniony i podpisany wraz z Oświadczeniem i Klauzulą Informacyjną RODO należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy pzj@pzj.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11D.

Programy kursów podstawowych

Program A
Program B
Program C

 

 PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOLEGIUM SĘDZIÓW PZJ

>>> Protokół nr 1-2017 z dnia 04.09.2017 r.                              

>>> Protokół nr 2-2017 z dnia 03.12.2017 r.

>>>Protokół nr 3-2018 z dnia 12.02.2018 r.

>>> Protokół nr 3-2018 z dnia 19.04.2018 r.

>>> Protokół nr 4 - 2018 z dnia 15.05.2018 r.

>>> Protokół nr 5 - 2018 z dnia 08.06.2018 

>>> Protokół nr 6 - 2018 z dnia 10.08.2018 r.

>>> Protokół nr 7 - 2018 z dnia 29.08.2018 r.

>>> Protokół nr 8 - 2018 z dnia 26.09.2018 r.

>>> Protokół nr 9 - 2018 z dnia 01.10.2018 r.

>>> Protokół nr 10 - 2018 z dnia 21.10.2018 r.

>>> Protokół nr 11 - 2018 z dnia 25.10.2018 r.

>>> Protokół nr 12 - 2018 z dnia 06.11.2018 r.

>>> Protokół nr 13 - 2018 z dnia 22.11.2018 r.

>>> Protokół nr 14 - 2018 z dnia 08.12.2018 r.

>>> Protokół nr 15 - 2018 z dnia 21. 12. 2018 r. 

>>> Protokół nr 16 - 2019 z dnia 23.01.2019 r.

>>> Protokół nr 17 (1) - 2019 z dnia 01.02.2019 r.

>>> Protokół nr 18 - 2019 z dnia 11-12.02.2019 r.

>>> Protokół nr 19 - 2019 z dnia 26.02.2019 r. 

>>> Protokół nr 20 - 2019 z dnia 04. 03. 2019 r.

>>> Protokół nr 21 - 2019 z dnia 13.03. 2019 r.

>>> Protokół nr 22 - 2019  dnia 21.03. 2019 r.

>>> Protokół nr 23 - 2019 z dnia 30.03. 2019 r.

>>> Protokół nr 24 - 2019  z dnia 17.04. 2019 r.

>>> Protokół nr 25 - 2019 z dnia 15.05. 2019 r.

>>> Sprawozdanie 2018-2019

>>> Protokół nr 26 z dnia 29.05.2019 r.

>>> Protokół nr 27 z dnia 06.07.2019 r.

>>> Informacja Komisarza Generalnego PZJ dla zawodników, trenerów i osób oficjalnych

>>> Protokół nr 28 z dnia 19.06.2019 r.

>>> Protokół nr 29 z dni 15-18.07.2019 r.

>>> Protokół nr 30 / 2019

>>> Protokół nr 32 / 2019

>>> Protokół nr 33 / 2019

>>> Protokół nr 34 / 2019

>>> Protokóły 35,36,37 i uchwała 01/10 - 2019

>>> Protokół nr 38