SZYBKIE LINKI:

Zasady udziały w zawodach międzynarodowych w ujeżdżeniu - Komunikat Komisji Ujeżdżenia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.05.2015

Prawo startu w zawodach międzynarodowych mają zawodnicy, którzy mają udokumentowane starty kwalifikacyjne w bieżącym roku na zawodach krajowych (również zagranicznych) w postaci uzyskania dwukrotnie wyniku na poziomie 63% w programach odpowiadających klasie w której planowany jest start na zawodach międzynarodowych.

Zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą spełniać wymogi określone w „Procedurze dokonywania zgłoszeń” na zawody międzynarodowe (dokument dostępny na stronie PZJ). Zgłoszenia zawodników na wszystkie zawody międzynarodowe są dokonywane przez biuro PZJ, po zatwierdzeniu startu przez Menadżera dyscypliny.