SZYBKIE LINKI:

Sportowe Rajdy Konne

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.03.2015

Zarząd PZJ Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził Plan Sportowe i Budżet dyscypliny Sportowe Rajdy Konne na rok 2015.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego po zapoznaniu się z wnioskiem nadesłanym przez panią Beatę Szlezyngier-Jagielska, postanawił o nie naliczaniu podwójnej opłaty za wpis do Kalendarza Centralnego PZJ po terminie zgłoszeń, zawodów w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego  zatwierdził projekt Brązowej Specjalistycznej Odznaki Jeździeckiej w Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych wraz z zestawem pytań dotyczących Brązowej Odznaki Specjalistycznej w Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego przyjął autopoprawkę do Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych w Sportowych Rajdach Konnych na 2015 rok. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził skład Kadry Narodowej w Sportowych Rajdach Konnych na 2015 rok