SZYBKIE LINKI:

Rezygnacja Prezesa PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.06.2015

Dnia 7 czerwca br. prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Łukasz Abgarowicz na ręce zarządu złożył pisemną rezygnację z pełnionej 
funkcji. Zgodnie ze statutem obowiązki prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego przejął wiceprezes Henryk Święcicki.